Användbart! Arkiv

Här finns länkar till alla tidigare nummer av Användbart, tema för tema:

2024

Användbart nr 1 2024 Ung på jobbet

2023

Användbart nr 4 2023 Pandemin och arbetsmiljön

Användbart nr 3 2023 Ljudmiljö

Användbart nr 2 2023: Mobbning på arbetsplatsen

Användbart nr 1 2023 Tema: AI och automatisering

2022

Användbart#4

Vibrationer

Användbart#3

Synergonomi

Användbart#2

Kris och trygghet

Användbart#1
Arbetsmiljörätt

2021

Användbart#4
Jobben och klimatet

Användbart#3
Tillgänglighet

Användbart#2
Chefen och arbetsmiljön

Användbart#1
Industri 4.0

2020

Användbart#4
Entreprenaderna och arbetsmiljön

Användbart#3
Jobben och corona

Användbart#2
Småföretagens arbetsmiljö

Användbart#1
Döden och jobbet

2019

Användbart#4
Arbetstider

Användbart#3
Ungdomar

Användbart#2
Orka jobba längre

Användbart #1
Belastningsskador 

2018

Användbart #5
Hjärt- och kärlsjukdomar

Användbart #4
Vätskor, virus, rök och damm

Användbart #3 2018
Jämställdhet – ett verktyg för bra arbetsmiljö

Användbart #2 2018
Starkt psykiskt påfrestande arbete 

Användbart #1 2018
Sexuella trakasserier

2017

Användbart #3 2017
Digital arbetsmiljö

Användbart #2 2017
Nanomaterial och arbetsmiljön

Användbart #1 2017
Med mer balans blir arbetslivet bra för alla

2016

Användbart #4 2016 
Centrum för belastningsskadeforskning

Användbart #3 2016 
Centrum för arbets- och miljömedicin

Användbart #2 2016
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Användbart #1 2016
Gränsvärden

2015

Användbart #1 2015
Arbetsolyckor

Användbart #2 2015
Det gränslösa arbetet

Användbart #3 2015
Kontaktyrken

Användbart #4 2015
Ergonomi ger balans i belastningarna

2014

Användbart #1 2014
I själ och hjärta II – om psykosocial arbetsmiljö

Användbart #2 2014
Företagshälsa –  en bevisat lönsam affär

Användbart #3 2014 
Hållbart arbetsliv – för alla oavsett ålder

Användbart #4 2014
Kvinnors arbetsmiljö

2013

Användbart #1 2013

Mest användbart – urval av nio forskningsresultat

2012

Användbart #1 2012

Trötthet och tider – om arbetstider och arbetsmiljö

Användbart #2 2012

Ledning och organisation – om förändringsprocesser i företag

Användbart #3 2012

Kemi i arbetslivet

2011

Användbart #1 2011

Holland förebild för svensk företagshälsovård

Användbart #2 2011

Buller i vardagen – en större risk än man tror

Användbart #3 2011

Vägar tillbaka – om rehabilitering av sjukskrivna

Användbart #4 2011

I själ och hjärta I – om psyksocial arbetsmiljö

2010

Användbart #1 2010

Han arbetar i en farlig fart

Användbart #2 2010

Klimat – Det finns inget dåligt väder…