Författare: Anna Holmgren

När sjukskrivna ska söka jobb

Sedan 2008 ska många av dem som varit sjukskrivna sex månader börja söka jobb på hela arbetsmarknaden. Efter ett år upphör sjukpenningen för de allra flesta. Många av de sjukskrivna förväntas alltså byta jobb.- Ingen vet säkert om dessa jobbyten verkligen fungerar, säger Gun Johansson, lektor vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Dödsolyckorna i arbetslivet kostar en miljard om året

Varje år dör cirka 50 personer av olyckor i arbetslivet i Sverige.- En miljard om året skulle kostnaden för dödsolyckor i arbetslivet vara om vi räknade på samma sätt som man gör inom vägtrafiken, sade professor Eskil Wadensjö från Institutet för social forskning vid Arbetsmiljöriksdagen.

Vårdarbetare har mest obekväma arbetstider

En intervjustudie om bra och dåliga arbetstider visar att det sämsta är att ha lågt inflytande på arbetstiden. Därefter kommer kort framförhållning, kort dygnsvila, delade arbetspass, många arbetspass i rad, periodplanering, långa arbetspass och varierande starttider.

Metod som fokuserar på förmågan inte på problemen

”Att ta tillvara förmåga – trots begränsning” är ett projekt som under tre år ska pröva the Strengths Model, en ny metod för rehabilitering. Den går ut på att ta tillvara sjukskrivnas styrkor och förmågor, att fokusera mer på kapacitet och tillgångar hos människor och mindre på deras problem.- Den avgörande frågan är hela tiden vad man kan klara av trots att man har ont, trots fysisk eller psykisk belastning, säger projektledaren Elsy Söderberg.

Kvinnor slits hårdare än män

Datorernas intåg har inte avskaffat slitet i arbetslivet. Inte heller har vi uppnått ett jämställt arbetsliv i Sverige, åtminstone inte om man räknar i arbetsorsakade besvär. Dessa besvär ger många sjukdagar i Sverige, och kvinnor är betydligt mer drabbade än män.

Roger Arnesson, barfotaforskare i Örebro

­ – Det är intressant att forskningen kan visa varför människor blir utbrända och varför känslan av sammanhang och samhörighet är så viktig för hälsan, tycker Roger Arnesson, ordförande för
Fastighets avdelning i Örebro. Han är ett av de regionala skyddsombud, som har studerat och själva forskat vid Mälardalens högskola.

Delad arbetstid gör nattvilan alltför kort

Mahmoud och Aysha bor i en trivsam trea i en söderförort i Stockholm. De
har jobbat tillsammans som städare i många år. De jobbar på ett privat
städföretag där Mahmoud har delade turer från sex på morgonen till
halvnio på kvällen. Aysha orkar inte med det, så hon jobbar enbart på
kvällen.

Färre skador av skärvätskor

Det är farligt att andas in skärvätskor, och hanteringen av dem innebär risk för hudbesvär och cancer. I två Afa-projekt ska forskarna studera skärvätskors betydelse för hälsan, och ta fram åtgärder mot besvär av dem. Arbetet sker vi Arbets- och miljömedicin i Göteborg, samt vid Svenska Miljöforskningsinstitutet, IVL.

Arbetsgivare har rehabansvar, men ont om tid

– The Strengths Model är ett nytt sätt att se på rehabilitering. Vi frågar vad den sjukskrivna kan klara av att göra. Det är stor skillnad mot traditionella rehabsamtal. Där frågar man: var har du ont, vad är det du inte kan göra, säger Janna Ahlström, HR-specialist på ISS, Sveriges och nordens största leverantör av outsourcing och Facility Management.

Masstudie av mobiltelefonrisker

Det är många som undrar om strålningen runt mobiltelefoner är farlig. I ett internationell studie ska forskare i Danmark, Sverige, Finland Holland och Storbritannien i 25 år följa hälsan hos personer som använder mobiltelefoner. Anders Ahlbom är projektledare för den svenska delen av denna studie. Han är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Brist på dialog leder till att många säger upp sig. Foto: Stock.Xchng

Stressade socialsekreterare lämnar yrket

De nya metoderna för att effektivisera socialtjänsten fungerar inte alltid som avsett. Det visar en ny forskningsstudie av socialsekreterarnas vardag. När resurserna inte räcker till för att göra ett bra jobb, och när det saknas en dialog om hur arbetet ska förbättras, växer det fram en kultur av tystnad, stress, sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Design för ergonomiska moppar och toaborstar

– Vi som städade järnvägsvagnar hade mycket dåliga arbetsställningar. Det var då jag kom på att det skulle behövas bra verktyg, så att städarna inte behövde böja sig så mycket, säger Rupesh Kumar, lektor på Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet och har medverkat i projektet Allt om städ.