Upphandling för bättre arbetsmiljö

Det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön i städarbetet. Upphandling av städtjänster är en sådan faktor.

– En viktig drivkraft för bra arbetsmiljö är om kunden kräver det av städföretaget, säger Ann-Beth Antonsson, projektledare för Allt om städ på Svenska Miljöinstitutet, IVL.

 

.Därför tog IVL-forskarna med upphandling av städtjänster som ett delprojekt i Allt om städ. Frågan de ställde var: Går det att upphandla städtjänster så att det främjar en bra arbetsmiljö för städarna?

I studien intervjuade forskarna tio städföretag och tio upphandlare om deras erfarenheter av upphandling. Det visade sig också att de upphandlingskrav som ställs ofta är formulerade av personer som inte är särskilt insatta i städning.

Krav vid upphandling

Det finns en öppenhet både bland upphandlare och entreprenörer för tydligare krav vid upphandling av städtjänster. Det gäller till exempel entreprenörens ekonomi, städmetoder, städredskap, arbetsorganisation och utbildning.

Forskarna drog slutsatsen att det behövdes ett underlag för en mer professionell upphandling av städtjänster med tydligt formulerade kvalitetsgranskade krav. Sådana krav utvecklade IVL i samarbete med Miljöstyrningsrådet, Almega, Serviceentreprenörerna och Sveriges kommuner och landsting. Kraven finns sammanställda i en användbar form i ”Upphandlingsguiden” på Prevents hemsida.

Kraven i guiden är kvalitetssäkrade för den som ska upphandla städtjänster till den kvalitet köparen vill ha och är bra för miljön och för städaren.

 

Anna Holmgren