Säkrare svetsning med nätutbildning

– Nästan varje gång vi mäter på ett företag hittar vi folk som utsätts för alltför höga halter av svetsrök, säger Bengt Christensson på Svenska Miljöinstitutet IVL, som har fått stöd av AFA Försäkring till projektet ”Webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning”.

 

Problemet med svetsning är att svetsaren inte kan komma mer än en armslängd ifrån arbetsstycket. Och arbetet kräver precision på delar av en millimeter. Man måste vara väldigt stadig på handen. Svetsaren måste alltså stå nära plymen av svetsrök. Vid svetsning i rostfritt stål kan den innehålla ämnen som krom och nickel. Det kan ge allergier och cancer. Och svetsrök från manganhaltigt stål kan ge nervskador.

Hjärtbesvär

– Vi vet att svetsarna exponeras för höga halter av svetsrök, som kan leda till försämrad lungfunktion och hjärtbesvär. Även de gaser, som bildas vid svetsning, kan vara farliga, säger Bengt Christensson.

Ett problem är också att det oftast saknas kunskaper om svetsarbete hos företagshälsovården.

– Svetsning är komplicerat, ett kvalificerat yrkesarbete, och det är många skyddsingenjörer som inte kan det.

Syftet med projektet ”Webbplats med utbildning om bra arbetsmiljö vid svetsning” är att göra svetsning säkrare. Metoden är att förbättra kvalitet och produktivitet genom information och utbildning om arbetsteknik och utrustning via en webbplats om svetsning.

Videofilmer om svetsning

Webbplatsen ska visa hur man kan arbeta vid olika arbetsmoment i svetsning. Videofilmer om svetsning ska spelas in på ett verkstadsföretag med mycket manuell tyngre svetsning.

– Vi har rest runt, utfört mätningar, och diskuterat arbetsmiljöproblemen med svetsare, säljare av svetsverktyg och företagare. Den kunskap vi fått fram skall leda till praktiska och handfasta råd, säger Bengt Christensson.

Hemsida hos Svetskommissionen

Målgruppen för hemsidan är svetsare, svetsföretag, arbetsgivare, försäljare av svetsutrustning, utbildare, ventilationskonsulter och företagshälsovård.

Hemsidan kommer att få en hemvist hos svetskommissionen, en branschorganisation som ska gynna forskning och hjälpa medlemsföretagen med svetsteknik. Projektet ingår i det treåriga forskningsprogrammet Från Ord till Handling som finansieras av AFA Försäkring.

 

Anna Holmgren