Frisörer har flest kemiska arbetssjukdomar

Under 2007-2009 anmäldes totalt 2277 kemiska arbetssjukdomar i Sverige. Cirka en tredjedel av anmälningarna gällde hudbesvär som rodnad, hudutslag eller eksem. Besvär i luftvägar och andningsorgan står för en annan tredjedel av anmälningarna. Hit räknas allergier i luftvägarna som astma och hösnuva, men även silikos och pleuraplack.

Under samma period registrerades cirka 600 arbetsolyckor, som berodde på att en kemikalie skadat ögon och hud eller orsakat skador vid inandning eller nedsväljning.

Dessutom inträffade sex dödsolyckor, som berodde på kemikalier. Ytterligare sexton personer omkom, som arbetade i Sverige men var anställda vid utländska företag. (Dessa personer finns inte med i ISA-statistiken då de inte omfattas av den svenska arbetsskadeförsäkringen.)

Totalt i Sverige inträffade 183 dödsolyckor i arbetet under den tiden.

Kemiska hälsorisker

Den högsta frekvensen kemiska arbetssjukdomar 2007 – 2009 hade frisörer med 6,4 fall per tusen sysselsatta. Genomsnittet för samtliga yrken var betydligt lägre, 0,3 fall av kemiska arbetssjukdomar per tusen anställda. Frisörer är en liten yrkesgrupp, så antalet personer som drabbas blir relativt litet, trots att frekvensen är hög.

Om man i stället räknar antalet personer med kemiska arbetssjukdomar är det fyra andra yrken som toppar listan. Det är verktygsmaskinoperatörer, undersköterskor och sjukvårdsbiträden, samt hotell- och kontorsstädare. Dessa yrken står tillsammans för 40 procent av de kemiska arbetssjukdomarna.

Köks- och restaurangbiträden har anmält flest arbetsolyckor under 2007-2009. Högt ligger även maskinmekaniker, maskinmontörer, maskinreparatörer och hotell- och kontorsstädare.

Fler olyckor bland yngre

Det är de äldre som drabbas oftare än yngre av kemiska arbetssjukdomar. Mer än hälften av dessa inträffade i åldersgrupperna 45-54 år och 55-64 år under perioden 2007 – 2009. Det var ungefär likadant under perioden 2004-2006. De vanligaste sjukdomarna var hudbesvär samt besvär luftvägar och andningsorgan. Däremot är det yngre som drabbas oftare av kemiska arbetsolyckor. Flest fall anmäldes för åldersgruppen 25-34 år.

 

Anna Holmgren

Källa: Kemiguiden