Självförverkligande som kvinnofälla

Hänger kravet på självförverkligande ihop med den ökade
psykiska ohälsan i arbetslivet, särskilt bland kvinnor? I det här Afa-projektet
studerar forskarna fem företag med hög andel kvinnor och fem företag med hög
andel män, bland annat en bilfirma, ett dataföretag, ett medieföretag, en sjukhusavdelning
och en förskola.

Projektet går ut på att få mer kunskaper om främst kvinnors stressrelaterade stress och psykiska ohälsa och hur man kan förebygga den. Forskarna vill undersöka om förutsättningarna för självförverkligande skiljer sig mellan kvinno- och mansdominerade arbetsplatser.

De ska analysera hinder och möjligheter till självförverkligande och sambandet med individernas arbetshälsa.

– Framförallt undersöker jag följderna av det ökade kravet på självförverkligande och flexibilitet, som flera modernitetsteoretiker betraktar som utmärkande för vår tid, för arbetslivets mellanmänskliga
möten. Dessa nya krav är viktiga för att förstå den drastiskt ökade arbetsrelaterade ohälsan i Sverige idag, säger projektledaren lektor Elin Thunman. Hon är fil doktor i sociologi vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö.

 

Anna Holmgren