Allt om städ – ett aktionsprogram mot arbetsskador

Idén till Allt om städ, ett forskningsprojekt om arbetsmiljön i städbranschen, uppstod långt från den akademiska världen.

Ann-Beth Antonsson, forskare på Svenska Miljöinstitutet, IVL, var på begravning och några av släktingarna skulle servera kaffet.

– En av oss kunde inte servera, hon hade ont i en axel efter att har jobbat många år som städerska. Det var min väckarklocka för att börja fundera över den här typen av arbeten, säger Ann-Beth Antonson, som själv är kemiingenjör.

 

Hon pratade med sin kollega Lisa Schmidt om sin idé. Lisa Schmidt är ergonom, och hade egen erfarenhet av städarbete. De två funderade tillsammans över vad det är som påverkar arbetsmiljön för städarna, kom fram till en hel rad faktorer och gjorde en mindmap, en tankekarta, över dessa faktorer. De kom fram till att det som påverkar hur städjobbet blir är inte bara själva arbetsmomenten, arbetsmängd och arbetstempo, det är också lokalernas utformning, design av redskap, företagsledning, arbetsorganisation och upphandlingen av städningen. Till detta komer hur städpersonalen bemöts i sitt arbete.

Städare har ont

I forskning försöker man ofta isolera och studera en faktor i taget. Det här projektet om städarbete utgår i stället från en helhetsbild, att det är en hel rad faktorer, som tillsammans skapar arbetsmiljön. Forskarna kom fram till att de flesta städare (60%) har ont varje vecka i kroppen av sitt arbete. Besvären kommer gradvis och märks mest efter arbetet. Om inget görs kan besvären leda till bestående skador. Men forskarna stannade inte vid problemen med städarbetet. De tog också fram en rad lösningar, som presenteras på hemsidan www.alltomstad.se.

Några tips och idéer

Där finns tips och idéer för alla i städbranschen – städare, skyddsombud, chefer, personalansvariga, upphandlare, inredare och arkitekter. Några åtgärder för att minska arbetsbelastningen för städare är:-    Mer varierade arbetsuppgifter-    Moderna städmetoder-    Utbildning i arbetsteknik-    Bra städredskap-    En organisation som inte överbelastar städare-    Städvänliga inredningar och lokaler

Helhetssyn

I projektet Allt om städ använder forskarna en otraditionellt arbetssätt. I stället för att isolera en faktor i taget och studera den, utgår de ifrån en helhetsbild av att det är många faktorer som påverkar ett yrke. Metoden att studera flera faktorer samtidigt, hitta problemen i arbetsmiljön och sprida praktiska lösningar på dessa problem har IVL tillämpat också på ett annat yrke, nämligen sophantering.

Optimal ergonomi

Projektet Allt om städ heter egentligen ”Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning”. Svenska Miljöinstitutet har drivit projektet med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring.

 

Anna Holmgren