”Koncist, lättläst, elegant, relevant…”

En färsk utvärdering av hemsidan arbetsmiljöforskning.se visar att sidan har varit framgångsrik och är uppskattad. Läsarna anser att det finns ett mycket stort behov av att kommunicera resultat av arbetsmiljöforskning. De tycker att sidan arbetsmiljöforskning.se är proffsigt gjord och ger en god överblick över forskningen.

Hemsidan arbetsmiljöforskning.se har under tre år utvecklats i ett projekt, ”Användbart!”, med finansiering av AFA Försäkring. Inför en eventuell fortsättning av projektet år 2013 har redaktionen genomfört en utvärdering av hemsidan. Utvärderingen består av tre delar; en telefonenkät, en webenkät, samt statistik över antal besökare.

Telefonenkäten omfattar strukturerade intervjuer med totalt fyrtio forskare, arbetsgivare och arbetstagare och genomfördes av redaktionen för arbetsmiljöforskning.se. Här är ett axplock bland citaten:

Arbetsgivare:

Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv:

– Ja, det finns ett behov av någon hemsida för forskningsspridning, eventuellt denna, eller någon annan, helst en som är ägd och betalad av staten.

Björn Hammar, företagsrådgivare arbetsmiljö på Teknikföretagen:

– Sidan ger överblick och är enkel att sätta sig in i. Och den är intressant och relevant. Det är viktigt att det kapital vi investerar i forskning förräntar sig och ger återbäring, inte att det som så ofta bara blir en forskningsrapport.

Fackliga företrädare:

Rosalie Andersson, arbetsmiljöansvarig, IF Metall:

– Jo det finns behov av den. Sidan är kort koncist och lättläst. Den manar till eftertanke, och det står källhänvisningar var man kan fördjupa sig. Er sida skapar ett intresse.

Gerhard Wendt, regional arbetsmiljöombudsman i Transport:

– Hemsidan är proffsigt gjord med fina bilder och välskrivna texter. Den fyller en stor funktion, har en bred forskningsredovisning.

Forskare:

Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet:

– Jag tycker det är väldigt roligt att det blir tydligt att arbetsplatserna och de anställda finns på webbplatsen, inte bara porträtt på forskare och deras resultat. Att arbetsmiljön blir belyst från andra hållet också. Jag gillar tillämpad forskning. Det som är bra med sidan är att det är praktiker som finns med. Det betyder inte att forskarna är ointressanta, de blir intressanta i relation till praktikerna.

SvendErik Mathiassen, Centrum för belastningsskadeforskning:

– Ni är bra på att förklara om forskning och arbetsmiljö på ett annat sätt än tidigare. Informationen presenteras lätt och elegant. Sidan är annorlunda mot liknande hemsidor och ni lyckas få ut mer kunskap.

2 570 besökare

Den kvantitativa delen av utvärderingen består av en webbenkät och av statistik över hur många som besöker sidan, siffror som vi har fått från Google Analytics. Under den senaste månaden – novewmber 2012 – hade hemsidan 2 570 unika besökare och 5 487 olika sidvisningar. Nyhetsbrevet, som går ut två gånger i månaden, har cirka 2 000 prenumeranter.

Webbenkäten pågick under en månad, 15 september till 15 oktober i år. Den besvarades av 199 personer. Webbenkäten besvarades av ungefär lika många män som kvinnor. En av fem var fackligt aktiv, lika många var forskare, en på tio var personalansvarig eller chef. Övriga femtio procent bestod av anställda i olika branscher och av den arbetsmiljöintresserade allmänheten.

Belastningar intressantast

En stor majoritet tyckte att webbplatsen är ganska eller mycket intressant (95 %) och ganska eller mycket användbar (93%), att det finns behov av den som en plats för kommunikation av arbetsmiljöforskning (70%). 77 procent vill ha tillgång till sidan också i fortsättningen. Betyget ”Mest intressant på sidan” fick inte helt oväntat alternativet ”nyheter om arbetsmiljöforskning”. Hälften av läsarna föredrog dessa. De forskningsområden som var mest intressanta, var de om belastningar och om det psykosociala. Intervjuer och reportage från arbetsplatser var mest intressant för var femte läsare, sju procent var mest intresserade av tidningen Användbart. Forskarintervjuer var mest intressant för endast tre procent av läsarna. Det betyder kanske inte att dessa intervjuer är ointressanta, bara att läsarna prioriterar annat när de går in på sidan.

Fortsatt utgivning

En idéskiss från Arbetslivsjournalisterna till AFA Försäkring om en fortsättning fick tyvärr nej under hösten. Däremot har det kommit positiva signaler bland annat från Arbetsmiljöverket att stödja verksamheten. Verket har nyligen fått i uppdrag av regeringen att under 2013 utreda hur det ska gå till att kommunicera arbetsmiljöforskningens resultat till företag, anställda och företagshälsovård.

Arbetslivsjournalisterna som ger ut arbetsmiljöforskning.se har beslutat att fortsätta utgivningen. Journalisterna söker nu alternativ finansiering, bland annat med annonser och med forskningsanslag, menockså med frilansjournalistik i fack- och branschtidningar. Det är nu möjligt att annonsera på sidan, och Arbetslivsjournalisterna kommer att ta kontakt med olika forskargrupper för att starta ett samarbete om att kommunicera deras forskning.

 

Anna Holmgren