Forskning om afrikanska rytmer

 Grounding är en träning inspirerad av Västafrikansk dans. Träningen används vid Stressmottagningen i Stockholm vid rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom.

– Grounding stimulerar andningen, så att patienten får bort sina spänningar och börjar använda sin diafragma på rätt sätt, säger sjukgymnasten Heli Ristiniemi.

 

Patienter med utmattningssyndrom har ofta stora problem med sin andning. De hyperventilerar, vilket medför att de får för lite koldioxid jämfört med syre i utandningsluften.

– De är för mycket uppe i huvudet och för lite i kroppen. De mal på i sina tankar, ältar saker, får tunnelseende. De har negativa tankar och tror inte att de kan klara av något, säger Heli Ristiniemi.

För att råda bot på detta har Heli Ristiniemi utvecklat en metod hon kallar kroppsmedvetandeträning. Den handlar om att få kropp och själ i samklang, att använda kroppen rätt, men också om ett förhållningssätt till andra människor, att ta hänsyn till andra – utan att glömma sig själv.

– Då är grounding ett väldigt bra verktyg, säger hon.

 

Resor till Ghana

Intresset för Afrika började med att hon såg en film som en norsk musikprofessor gjort från en liten by från Ghana, där han hade undersökt rytmer och människor sätt att använda kroppen.

– Den var så oerhört stimulerande och inspirerande att jag ville åka själv och titta hur de gjorde.

Hon har rest flera gånger till Ghana, studerat arbetsställningar och gjort en videofilm om hur människor i Ghana bär kroppen när de arbetar. I Sverige fick hon kontakt med grounding, en anpassning av afrikansk dans för västerlänningar. Den används bland annat som träning för dansare och skådespelare.

– Jag jobbar mycket med grounding i mina grupper för att lära dem att landa, att hitta fötterna så att spänningarna släpper i överdelen av kroppen, så att de hittar grunden och tryggheten i sig själva.

– Det gäller för mina patienter att släppa spänningarna och inte låsa diafragman. I grounding jobbar vi med bäckenpositionen. Den styr kroppshållningen, som påverkar diafragman som hänger som en hängmatta i de nedersta revbenen.

 

Studie av grounding och andning

Effekten av grounding studeras nu i ett forskningsprojekt. I projektet ingår Heli Ristiniemi, Eugene Lyskoff, fysiolog och hjärtforskare vid Centrum för Belastningsskadeforskning i Gävle, Margareta Emtner, sjukgymnast och forskare i Uppsala och expert på andningsstörningar, samt Alexander Perski, chef för Stressmottagningen, som är psykolog och stressforskare. Projektet finansieras av Stressmottagningen.

– Projektet handlar om andningens centrala roll i störningarna hos stresspatienter, säger Alexander Perski.

Forskarna ska jämföra andningen hos friska människor med andningen hos patienter med utmattningssyndrom och de jämför effekter av kroppsmedvetandeträningen på andningen.

– Vi är intresserade av hur andningen störs av processer som patienten går igenom och vad man kan göra åt det, säger Alexander Perski.

I projektet som pågår ett halvår till ingår tre grupper; en grupp av patienter som får andningsövningarna, en patientgrupp som inte får den delen av behandlingen, samt en frisk kontrollgrupp.

– Vi tror att med dessa andningsövningar kan patienterna få ut mer syre i kroppen. Om de behärskar andningen kan patienterna blir mer öppna för gruppterapi och individuell terapi som ingår i behandlingen vid Stressmottagningen.