Sågklinga

Så dör människor på sina jobb

På 50-talet dog mer än 300 män i jobbet varje år. På senare år har det sjunkit till cirka 50. Vanligast är att offret har tappat kontrollen över ett fordon eller en maskin.

 

Kvinnors dödsfall i jobbet har legat ganska konstant under samma tid, några enstaka upp till tio kvinnor per år. Oftast är det fallolyckor.

År 2013 dog 33 personer i arbetsolyckor, vilket var 12 färre än året innan. Av dem var 25 arbetstagare och 8 egenföretagare.

10 av de 33 drabbade omkom i trafikolyckor, det var den enskilt största gruppen.

Andra dödsfall det året kom sig av att föremål rasade, föll eller gled (7), maskinskador (6), att människor föll (3), och våld eller hot (3).

Ytterligare 13 personer dog i arbetslivet år 2013, människor som varken räknas in bland anställda eller egenföretagare. Det kan exempelvis vara värnpliktiga, fängelseinterner, anställda i företag som är registrerade i andra länder, och vissa elever.

Under förra året, 2014, så ökade antalet dödsolyckor i arbetslivet till 40, plus 11 personer som inte var anställda eller egenföretagare.

Här är några exempel på dödsolyckor som inträffade under 2014:

• I januari föll en 58-årig VVS-montör från ett hustak.

• Samma månad blev en 57-årig stallskötare ihjälsparkad av en häst.

• En byggnadsarbetare i Östergötland klämdes ihjäl under en gjutform.

• I Dalarna dog en man på snöskoter när han körde in i ett träd.

• En banarbetare på järnvägen träffades av en skopa som lossnade från en grävmaskin.

• En skogsmaskinförare i Jämtland klämdes ihjäl under sitt fordon.

• Två fiskare dog när båten kapsejsade, i juni.

• En snickare i Stockholm avled av en elchock när han skalade en elledning med kniv.

• En boendestödjare knivhöggs till döds av en brukare i ett boende i Stockholm.

• En mjölkbonde föll ner i en foderblandare och avled.

 

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Roland Cox