Truckar och maskiner orsakar flest olyckor i fabrikerna.

Maskinerna som skadar i industrin

Det är inom transporter, bygg och industri som flest arbetsolyckor sker, i förhållande till antalet arbetande. Vissa maskiner är värre än andra.

 

Inom tillverkning rapporterades 11 olyckor per 1000 arbetande år 2013, och 13 inom transportsektorn, enligt Arbetsmiljöverkets (AV) siffror. Det gäller olyckor som ledde till sjukfrånvaro.

I fabrikerna är det truckarna och maskinerna som är inblandade i de flesta olyckorna. Även fallolyckor förekommer. Truckar är inblandade i minst två olyckor varje dag.

Totalt fick AV in mer än 115 000 rapporter om arbetsskador under 2013. Av dem ledde cirka 30 000 till sjukfrånvaro.

Kvinnor drabbas oftast av fallolyckor, medan mäns skador uppkommer när de tappar kontrollen över en maskin, ett fordon, ett handverktyg eller ett djur.

Värst för unga

Unga män i industrin hör till dem som löper störst risk att skadas av maskiner, verktyg och lyftanordningar, enligt en rapport som kom från Afa Försäkring i höstas. Omkring 1 600 arbetande skadas varje år så allvarligt i olyckor med maskiner att de måste vara sjukskrivna i minst 30 dagar.

Ett vanligt förlopp är att någon råkar få in ett finger eller hela handen i en maskin, till exempel en fräs eller en såg. Ibland kan personen ha trott att maskinen var avstängd. Det händer också att en handske eller kläder fastnar, att den anställde tappar kontrollen över ett verktyg som de håller i, eller kommer i kläm under något som faller.

Så här berättar några arbetande i Afa Försäkrings rapport, om hur det gick till när de skadades:

”Klöv en planka”

”Jag klöv en planka med en klyvsåg. Plankan hugger fast i sågens klinga och ändrar riktning. Min hand åkte in i klingan.” (Amputation av finger.)

”Stod och borrade vid en pelarborrmaskin, fastnade med arbetshandsken och gjorde illa tummen.” (Fraktur på tummen.)

”Byte av verktyg i excenterpress, fingret kom i kläm mellan verktyg och hammaren på pressen.” (Fraktur på finger.)

”Gradade ett rör i bandslipmaskinen. Slipbandet gick av och träffade ögat.” (Krosskada på ögonglob och orbitalvävnader.)

”Jag valsade plåt i en valsmaskin. Jag klämde fingrarna i valsmaskinen.” (Krosskada på fingrar.)

Värstinglistan

Listan över maskiner som människor skadas av toppas av kapar och sågar, följt av pressmaskiner, borrar, slipmaskiner och handhållna sågar.

Arbetsmiljöverket har rapporterat om handhållna maskiner, som används både av hantverkare i olika miljöer, och inom industrin. Där konstateras att mer än 1 000 människor har skadats av handhållna maskiner på fem år, och det gäller enbart anmälda olyckor.

65 procent av de anmälda olyckorna är så allvarliga att den drabbade är borta från jobbet i mer än tre dagar.

Roland Cox

 

Fyra råd för att undvika maskinskador

• Effektivare introduktion av unga arbetare, som är ovana vid jobbet och benägna att ta större risker.

• Uppgradera maskinskydd för stationära fräsmaskiner och sågar så att de avskärmar bättre för fingrar och händer.

• Sätt snabbstopp på handverktyg, som hindrar att användaren rycker sönder kroppsdelar när verktyget kör fast.

• Uppgradera fotreglage på pressmaskiner, eller utmönstra dem helt.

 

Källa: Afa Försäkring 2014.