Anna Weigelt och Michel Normark. Foto: Roland Cox

Arbetsolyckorna blir fler – håller trenden i sig?

De allvarliga arbetsolyckorna har ökat i flera år i rad, har Afa Försäkring rapporterat. Ny statistik kommer i sommar.

‒ Det verkar vara en ökning även denna gång, men det vet vi inte förrän vi har gått igenom siffrorna ordentligt, säger Michel Normark, analyschef.

 

Risken att drabbas av en arbetsolycka minskade under många år fram till 2009 och ökade sedan fram till 2012. AFA avrapporterar vanligtvis i juni varje år. En eftersläpning gör att man nu i juni kommer att redovisa 2013 års skador.

Siffrorna behöver granskas och vägas innan man kan dra slutsatser av dem, påpekar Michel Normark och kollegan Anna Weigelt.

Bland annat måste uppgifterna ställas i relation till konjunkturerna, eftersom sysselsättningen påverkar antalet olyckor. Även om olyckorna blir fler så kanske inte arbetsmiljön har blivit sämre. Hur många som är sysselsatta påverkar förstås totalsiffrorna.

Hur många timmar varje anställd arbetar inverkar också. I högkonjunktur kan övertidskvoten vara hög, vilket ger fler arbetade timmar på samma antal anställda. I lågkonjunktur är det vanligt att industrin drar ner till deltid istället för att säga upp personal.

‒ Och även om folk är kvar i anställning så kan den allmänna aktivitetsnivån gå ner, och därmed sjunker olycksrisken, påpekar Michel Normark.

Mer i byggen

Tabellerna påverkas också av utvecklingen i vissa branscher. Byggsektorn hör till de mest olycksdrabbade, och när byggandet nu går upp så kan man förvänta sig att fler skadas.

2012 togs nedre gränsen bort för ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Även ersättningar under 500 kronor betalas ut nu.

‒ Vi får in mer ”plåsterskador” idag, säger Anna Weigelt, analytiker.

Det har också blivit enklare att anmäla till arbetsskadeförsäkringen, via ett webbformulär. Vilket ökar antalet skador som anmäls.

I somras redovisade Afa:s arbetsskaderapport att olyckorna ökat flera år i rad.

‒ Men 2009 var det extremt låga siffror, bland annat på grund av konjunkturerna. Allt beror på vad man jämför med, säger hon.

Allt syns inte

Något annat man bör tänka på är att Afa inte ser allt. Bolaget försäkrar bara de arbetsplatser där det finns kollektivavtal. En hel del arbetsskador sker i trafiken, och ibland blir det trafikförsäkringen som får täcka skadorna.

Bemanningsanställda omfattas också av Afa:s siffror förutsatt att bemannaren har kollektivavtal. Och vad man kunnat se så drabbas inte de bemanningsanställda mer av skador än andra.

‒ Det finns de som säger att de är sämre på att anmäla skador, men det kan vi inte belägga, säger Michel Normark.

Det finns också en hel del bemannare som saknar kollektivavtal, och rapporteras därför inte till Afa. Skador på det fältet kan möjligen dyka upp hos Arbetsmiljöverket som redovisar även dem som saknar avtal.

Sverige bättre

Även efter de senaste årens uppgång så ligger Sverige internationellt sett lågt när det gäller allvarliga arbetsolycksfall med lång sjukskrivning eller bestående men som följd.

‒ Om man ser utvecklingen under många år så har den tekniska utvecklingen bidragit till att olyckorna minskat väldigt mycket. Man flottar inte timmer längre, där strök det med fem eller tio personer varje år, säger Michel Normark.

Industrijobben har blivit färre och tjänstesektorn har vuxit. Sjukfrånvaron på grund av skador i muskler och skelett är nu mindre än frånvaron för psykiska sjukdomar, sett till hela arbetslivet. Men människor som anser att de skadats psykiskt av arbetet får ytterst sällan ersättning för arbetsskada. Michel Normark talar om bara enstaka fall på många år.

‒ Det är ett svårt bevisläge. ”Övervägande skäl” ska tala för samband mellan sjukdomen och exponeringen i arbetet, säger han.

Riskpanoramat har alltså förskjutits i takt med att arbetslivet förändrats. Det kan finnas anledning att diskutera förändrade gränsdragningar och regler, menar Michel Normark.

‒ Arbetsskadeförsäkringen bygger i hög grad på en tankemodell från det gamla industrisamhället. Därmed inte sagt att alla psykosociala sjukdomar ska godkännas som arbetsskador.

Flest skador i industrin

Många ”traditionella” olyckor sker förstås fortfarande. I industrin är det ännu sådana skador som dominerar, och det är där de flesta skadorna sker. Människor klämmer fingrarna i maskiner, snubblar eller får i sig farliga kemikalier.

Fallskador är de vanligaste olyckorna som Afa processar. Skador av maskiner kommer på andra plats.

Det är ofta avvikelser från det normala som ligger bakom en olycka. Det blir stopp i en maskin, någon går in med händerna för att snabbt åtgärda, det blir missförstånd och någon annan slår igång bandet vid fel tillfälle.

‒ Olyckor kan också ske för att strukturerna förändras. En arbetsplats har fungerat bra, sedan organiseras jobbet om och så tar det ett tag innan man lär sig jobba säkert, säger Michel Normark.

Ett exempel är när vården flyttas från institutioner till hemmiljöer. Ett annat är ökade öppettider för butiker, vilket har höjt risken för hot, rån och våld.

 

Roland Cox