Omväxlande arbete i brädgård – men var tredje kvinna arbetsskadad

Inom träindustri och sågverk arbetar bara 18 procent kvinnor. I en undersökning som GS-facket gjort uppvisar kvinnorna sämre arbetsmiljö jämfört med männen. Men Hanna Samsioe tycker det är omväxlande och rörligt att vara brädgårdsarbetare. Hon är också skyddsombud på en trävaruhandel.

 

På ”100 % proffs Bandhagen” kan hantverkaren handla virke, spik och allt annat som behövs. På det inhägnade området står höga lador, där virke, träskivor, lister och plank finns staplade. Kunderna kör in på området i tät trafik.

Som brädgårdsarbetare hjälper Hanna Samsioe kunderna med att såga upp och plocka ihop det de behöver och ser till att de blir nöjda. Det är ett rörligt och omväxlande utomhusjobb med tunga lyft ibland.

GS-fackets undersökning visar att flest kvinnor finns inom tryckeri, men också inom sågverk, förpackningsindustri, trä- och skogsarbete. De flesta tycker att de har ett bra arbete där de trivs. Cirka 15 procent funderar på att byta jobb och då är det främst den dåliga arbetsmiljön som är orsaken.

 

Var tredje kvinna får arbetsskada

Hanna Samsioe har jobbat i sju år på företaget, lika länge som arbetsledaren Fredrik Gladh. Företaget har 26 medarbetare, varav nio är kvinnor, arbetet går i rullande skift så att handeln är öppen mellan 06.00 och 17.00. Två anställda jobbar ständig natt för att göra i ordning beställningar för leverans. Några arbetar dagtid med administration och ekonomi.

I GS-fackets undersökning har mer än en tredjedel av kvinnorna mellan 45 och 57 år drabbats av arbetsskada. Kvinnor utför mer monotona arbetsuppgifter än män och sådana arbetsuppgifter ligger bakom huvuddelen av deras arbetsskador. Män sköter maskiner och kvinnor paketerar, men detta håller sakta på att ändras.

 

Ny såg efter olycka

Det finns både tunga lyft och livsfarliga sågar i arbetsmiljön, men ett genomtänkt arbetsmiljöarbete startade först när Hanna Samsioe och Fredrik Gladh började på arbetsplatsen, anser de. De drivs av ett stort intresse.

Alla medarbetare har fått utbildning i arbetsmiljö och det finns en fungerande skyddsrond fyra gånger om året.

– Arbetsmiljöarbetet går ryckvis. När inget hänt på ett tag görs ett ryck igen. Sedan gäller det att hela arbetsgruppen inklusive ledningen ställer upp och driver på arbetsmiljökraven, inte bara vi två, säger Fredrik Gladh.

Klämskador har hänt liksom olyckor med sågen, senast för tre år sedan. Då kom en inspektör från Arbetsmiljöverket och undersökte sågarna.

– Arbetsmiljöintresset levde upp och vi fick två nya sågar, berättar Fredrik Gladh.

 

Rå men hjärtlig

En fjärdedel av de kvinnliga GS-medlemmarna i enkäten upplever ofta stress på arbetsplatsen och de flesta tycker att arbetsbelastningen ökat. Fler kvinnor än män upplever att de är för trötta efter jobbet för att umgås med familj och vänner.

Men Hanna Samsioe upplever inte jobbet som fysiskt stressigt. Inne på säljsidan kan det vara mer stress i kontakten med kunderna i telefonen och butiken, och också stillasittande arbete.

– Vi har kunnat upptäcka indikationer på psykisk stress och påpekat det. Den psykosociala stämningen och tonen som kan vara ”rå men hjärtlig” och tangerar ibland mobbning. Då pratar vi med vederbörande och tar upp saken på personalmöten, säger Hanna Samsioe.

– Alla tycker inte att sådan ironisk jargong är rolig, tillägger hon.

Hanna Samsioe och Fredrik Gladh eftersträvar att få rutinerna i arbetsmiljöarbetet på pränt för ordentliga uppföljningar och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fler anställda och fler kunder har gjort att företaget nu ska ta in konsulter som ska hjälpa till att utveckla det arbete som inletts.

Eva Ekelöf

GS-fackets undersökning