Fortsatt satsning på kvinnors arbetsmiljö

Den trista verkligheten med höga sjukskrivningstalen och tidiga pensionsavgångarna för kvinnor låg bakom satsningen på kvinnors arbetsmiljö. Efter tre år kan projektet eventuellt fortsätta med nya pengar, beroende på hur det går i extravalet. Resultaten visade på behov.

 

– Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att förebygga utslagning, påpekar Mats Ryderheim, programledare vid Arbetsmiljöverket.

År 2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av den dåvarande regeringen att göra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut i arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget avslutades i år.

– Med tanke på arbetslinjen tyckte regeringen vi skulle djupdyka i frågan, berättar han.

20,5 miljoner kronor och tre år senare har verket inspekterat tusentals arbetsplatser. 70 procent av dem fick krav. Det vanligaste kravet var otillräcklig bedömning eller kartläggning av risken för belastningsskada och att arbetstagaren inte hade tillräcklig kunskap för att utföra arbetet riskfritt.

Verket har också anlitat forskare att skriva kunskapssammanställningar och två genusforskare från Mittuniversitetet som agerat följeforskare. Alla inspektörer har också utbildats i genuskunskap.

 

Kvinnornas nackdel

En lärdom är att det oftast är arbetsorganisationen som gör skillnad, inte individen.

– Även om män och kvinnor har samma arbetsuppgifter blir belastningarna olika. Inom kommunerna ser arbetsvillkoren helt olika ut har vi sett, berättar han.

De jämförande inspektionerna i 59 kommuner visade hur villkoren skiljer sig åt för män och kvinnor och till kvinnornas nackdel.

– Det finns ingen logisk förklaring till dessa skillnader. Det är uppseendeväckande att kvinnors arbete fortfarande värderas sämre, säger Mats Ryderheim.

Signalerna är allvarliga med tanke på de stora rekryteringar som kommuner och landsting nu har framför sig, inte minst inom hemtjänsten.

Projektets koppling till forskningen har stärkt insatserna och flyttat fram positionerna . Samtidigt fick verkat i uppdrag att arbeta med jämställdhetsfrågor och också här har genusforskare engagerats.

 

Kunskap och hjälp

När det gäller belastningsskador och psykisk ohälsa finns det också en privat dimension, hur man har det hemma och på fritiden.

– Men vi tycker ändå att forskningen visar att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga utslagning. Den är frågor man ständigt måste arbeta med för att hålla en bra nivå.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om stress och psykosociala frågor är nu på remiss hos parterna. Den handlar om organisationen, inte individen, och om förutsättningarna, som ökad självkontroll och mer egen styrning av arbetet.

– Arbetsgivarna behöver bättre kunskap om hur man organiserar ett hållbart arbete, tycker Mats Ryderheim.

Den nya regeringen hade för avsikt att anslå mer pengar till forskning kring organisationsfrågor och kvinnors arbetsmiljö.

– Kommuner, landsting och privata företag behöver hjälp med att hitta hållbara arbetsorganisationer i det arbete där man möter människor.

Redan nästa år kommer nya miljoner för att fortsätta arbetet med kvinnors arbetsmiljö. Det var också den förra regeringen avsikt, enligt Mats Ryderheim.

Arbetsmiljöverket har tagit fram verktyg för att göra riskbedömningar i olika arbeten, som till exempel patientförflyttning. Läs mer om detta på Arbetsmiljöverket.

Eva Ekelöf

Mer läsning i kunskapssammanställningen