Kemikalier riskerar frisörers hälsa

Vi vet idag att blekmedel och hårfärger, bland annat, irriterar luftvägar och ger nästäppa, rinnande näsa och för en del astma.

– Däremot vet vi inte exakt vad som utlöser besvären. Det ska vi försöka ta reda på, säger Jörn Nielsen på Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM), Lunds universitetssjukhus, där man precis har startat ett stort projekt för att identifiera exponeringar och risker för frisörer.

 

Många frisörer kommer till AMM med sina problem. De nyser när de blandar blekningsmedel, de får hudbesvär och känner av problem i nedre luftvägarna.

– Men de älskar sina jobb och accepterar besvären, säger Kerstin Kronholm Diab, miljösköterska. Många berättar att de jobbar vidare, men behöver alltmer återhämtning på helger och semester.

– Dessutom känner de ansvar för sina kunder, och allt fler bland dem undrar om risker kring hårfärgerna, vid sin graviditet eller för astma och allergi. Ett stort problem när det gäller att bedöma riskerna i frisöryrket är att kunskapen om exponering vid hårbehandling är ringa.

Bleka peruker

Forskarna har därför startat en studie med anslag från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, där man tänker låta frisörer arbeta med blekmedel på en peruk i en sluten exponeringskammare. På sikt ska även hårfärger testas på detta sätt.

Före och efter ett arbetspass med peruken sköljer man näsan och tar blodprov för att analysera förändringar i kroppen. På AMM har man utvecklat en ny metod som mäter flera bestämda proteiner genom masspektrometri. På så sätt kan man samtidigt screena upp mot 200 olika sorters proteiner som finns i de övre luftvägarna.

– Det är ju ofta låga nivåer när vi mäter, säger Jörn Nielsen. Vi vill se vad som händer vid exponering även när man inte känner symptom.

Mätningarna i exponeringskammaren kommer att göras ”omvänt”. Genom att låta frisörer utföra blekningar kan man under kontrollerade former mäta partiklar och gaser som bildas. Exponeringar mäts löpande, för att se förekomst av partiklar under arbetets gång. Samtidigt spelar man in filmer för att studera exponering under olika arbetsmoment. Frisörerna för dagbok om exponeringsförloppen under fyra veckor.

 

Skyddande åtgärder hjälper

Ett sätt att hålla nere exponeringen är skyddande åtgärder. Egna skydd för ögon, händer och näsa. Punktutsug vid arbetsplatsen. Utsug i dragskåpet där man blandar kemikalier.

– Ett stort problem här är hyrstolarna, där frisörer hyr in sig i en salong, säger Kerstin Kronholm Diab. Vem har ansvar, vem är chef. Det fungerar bättre när det finns en ägare och anställda, eller när frisören är egenföretagare i sin salong.

Utbildning är ett viktigt moment till att öka säkerhet och hälsa. AMM har länge varit med i skolsalen för blivande frisörer.

På senare tid har man bytt modell till att utbilda frisörlärarna, eftersom de mer långsiktigt kan påverka frisörkåren att göra rätt val i arbetsmiljön ”så att det sitter fast i bakhuvudet på frisörerna” som Kerstin Kronholm Diab uttrycker det.

– Det är ju faktiskt som en kemikaliefabrik de arbetar i, och det måste de bli starkt medvetna om. De måste få mer kunskap om ämnena och hur de ska hanteras.

 

Torbjörn Uhlin

 

Fakta

Våtarbete i kunskapsöversikt

Arbetsmiljöverket(AV) har gett ut en kunskapsöversikt om Handeksem förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_08.pdf

 

Broschyr om frisörens arbetsmiljö

AV har även gett en broschyr om ”Drömyrket frisör” med råd för bättre arbetsmiljöSe: http://www.av.se/publikationer/broschyrer/ och gå till ADI456