Minskad hudexponering för hårfärg

Forskning ska analysera riskfaktorer för uppkomst av hudproblem hos frisörer genom att forskare studerar hudexponering för hårfärgämnen hos frisörer.

Avsikten är att kunna bedöma vid vilka arbetsmoment exponering på hud sker och hur skyddshandskar kan minska exponeringen.

 

Forskningen äger rum vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI) med stöd av medel från AFA Försäkring. Hudexponeringen ska undersökas med en metod där man mäter mängden hårfärgämne på huden. Händerna sköljs i vätska som analyseras med vätskekromatografi (HPLC) som kan bestämma sort och mängd av olika kemikalier.

– Det är det relativt vanligt att frisörer kommer med handeksem till hudallergimottagningen vid Landstingets Centrum för Arbets- och miljömedicin , säger Marie-Louise Lind, forskare på KI med ansvar för studien. Frisörer hanterar ju ett stort antal produkter som innehåller allergiframkallanden och/eller irriterande ämnen.

Kroniska skador

Man har testat hur bra olika handskar skyddar mot hårfärgämnen, bland annat vinyl- och naturgummihandskar. Det är även viktigt hur handskarna används.

– Frisörer ska använda engångshandskar. Vi har testat hur länge de håller för olika härfärgämnen, och ger råd om användningen, säger Marie-Louise Lind. Frisörer ska exempelvis inte återanvända engångshandskar. Vi har stött på frisörer som vänder handskar ut och in. Eller som använder trasiga handskar. De bör bytas åtminstone efter varje färgkund.För att undvika problem med handeksem är det också viktigt att man smörjer händerna ofta med mjukgörande kräm.

– Frisörerna har ofta våta händer. Vatten torkar ut huden, vilket kan ge handeksem. Vid schamponering bör man använda handskar för att skydda huden mot irritation.Bland hårfärgerna finner man ett stort antal allergiframkallande ämnen. Att använda handskar är självklart när man färgar, men man exponeras även när man klipper färgat hår. Frisörerna tycker inte att det går att använda handskar vid detta arbetsmoment.

Klipp först, färga sen

Forskarna rekommenderar därför att man klipper håret innan färgning för att undvika att få hårfärgämnen på händerna från det nyfärgade håret.

Frisörer är alltför sällan är anslutna till företagshälsovården, menar Marie-Louise Lind. Genom förebyggande åtgärder kan man minska problemet med eksem i denna grupp.

För att sprida kunskapen kring frisörernas arbetsmiljö finns en referensgrupp med forskare från KI och AMM Lund, Frisörföretagarna, Handelsfacket, Läkemedelsverket och Kemisk-tekniska Leverantörförbundet KTF.

 

Torbjörn Uhlin