Kund hos frisör 80 procent av hårfärgningsprodukterna innehöll fyra eller fler starkt allergiframkallande ämnen, enligt studien från KI. Foto: sxc.hu

Skadliga ämnen i hårfärger

Allt fler färgar håret, även bland männen, och kunderna i salongerna blir allt yngre. Men riskerna är stora för hudpåverkan av allergi och eksem, såväl för kunderna som för frisörerna.

I en studie visar forskare på Karolinska Institutet, KI, att starkt allergiframkallande ämnen förekommer i de flesta färgprodukter, såväl blonda som mörka nyanser.

 

– Det är ett ökande problem som drabbar många hårt. Risken ökar ju fler gånger de färgar håret eller exponeras som frisör, säger professor Carola Lidén. Det innebär att ingen som färgar eget eller andra hår är säker, och alla riskerar att bli allergiska.

Forskare på Institutet för miljömedicin, KI, har undersökt innehållet genom att granska innehållsdeklarationer för 122 hårfärgprodukter från 20 olika märken. Resultatet blev att över 80 procent av produkterna innehöll fyra eller fler starkt allergiframkallande hårfärgämnen. Elva av ämnena förekommer oftare än det mest kända ämnet PPD (p-phenylenediamin), som orsakar starka allergiska reaktioner vid hudkontakt på grund av hudallergi.

– Det är ett ökande problem eftersom allt fler färgar håret och startar längre ner i åldrarna, säger Carola Lidén. Numera gäller det även allt fler män.

Extremt farliga

I en studie i Danmark redovisas att 18 procent av männen och 75 procent av kvinnorna har färgat sitt hår, och att medianåldern vid första färgningen är 16 år. På grund av risken för allergi ska det från januari 2012 stå på hårfärgprodukter att de inte är avsedda för användning av personer under 16 år.Oxiderande hårfärger kallas också permanenta hårfärger. De innehåller bland annat aromatiska aminer och fenoler som blandas med ett oxiderande ämne, ofta väteperoxid. De oxiderande hårfärgprodukterna innehåller ämnen som är starkt eller extremt allergiframkallande vi hudkontakt, säger Carola Lidén. Upprepad hudkontakt kan orsaka allergi och eksem. Kunderna får då eksem med röd hud, klåda, svullnad i hårbotten och på ansikte, öron och hals.

Frisörerna får handeksem

– Ur allergisynpunkt är det ingen skillnad mellan frisörernas produkter och de som säljs i butikerna. De innehåller samma färgämnen, även om frisörer ofta säger att deras är säkrare.

– Ju fler gånger man färgar, eller utför färgning, desto större blir risken, betonar Carola Lidén. På sikt kan det ge livslånga allergier. Ibland kan reaktionen bli akut med kraftig svullnad i ansiktet som liknar den vid allergisk chock, och en del kunder har fått åka till akuten efter färgningen.

– Frisörer kan skydda sig med handskar, men ofta uppstår moment där de väljer bort handskarna, som vid klippningen efter färgningen. Där bör de klippa först och använda handskar vid bland annat blandning och färgning.Men viktigare är att komma tillrätta med kemikalierna, att minska halten eller ersätta de farligaste substanserna med mindre riskabla.

 

Torbjörn Uhlin