Författare: adminuser

Vidgad syn på arbetsmiljörisker kräver nya ögon

Bedömningarna av risker i arbetsmiljön behöver vidgas. Modellen med krav-kontroll-socialt stöd är otillräcklig och riskerar att förvärra läget efter att man satt in åtgärder exempelvis mot stress, visar forskaren Lisbeth Rydén i sitt arbete med att utveckla ett annorlunda sätt att bedöma arbetsmiljörisker.

Kund hos frisör 80 procent av hårfärgningsprodukterna innehöll fyra eller fler starkt allergiframkallande ämnen, enligt studien från KI. Foto: sxc.hu

Skadliga ämnen i hårfärger

Allt fler färgar håret, även bland männen, och kunderna i salongerna blir allt yngre. Men riskerna är stora för hudpåverkan av allergi och eksem, såväl för kunderna som för frisörerna. I en studie visar forskare på Karolinska Institutet, KI, att starkt allergiframkallande ämnen förekommer i de flesta färgprodukter, såväl blonda som mörka nyanser.

Från missnöje till samverkan med företagshälsan

Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö och företagshälsopartnern Feelgood har vänt blad. De gick från ömsesidigt missnöje till ett gott samarbete för systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Nu känner sig cheferna och medarbetarna mer trygga i sina roller, och samverkar med skyddsombuden och företagshälsan, säger Karin Bergstrand, HR-chef. Men det har tagit tid och kraft att skapa den nya andan.

Arbetslivsinriktad rehabilitering lönar sig

Anna Bryngelson vid Karolinska Institutet har lagt fram en doktorsavhandling om psykiatrisk långtidssjukskrivning.  –
Våra data visade på ett samband mellan personalneddragningar och
sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser. Ju större neddragningar,
desto mer ökade sjukskrivningarna, säger hon.

Finland föregångsland i företagshälsovård

Svensk företagshälsovård är bland de minst reglerade i Europa
tillsammans med Danmark och Storbritannien. Där är företagshälsa
inte obligatoriskt för arbetsgivaren. I de flesta andra EU-länder finns
skyldighet för arbetsgivare att organisera företagshälsovård.

Frisk luft med rätt andningsskydd

Andningsskydd är livsviktigt för den som hanterar farliga ämnen, till
exempel vid asbestsanering eller vid svetsning. Men alltför ofta
används och underhålls andningsskydd på fel sätt. På den nya nätplatsen
andningsskydd.nu finns konkreta tips och råd.

Du mår som din chef är

En bra chef ger bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro bland medarbetarna, det är numera vetenskapligt bevisat i en studie av professor Ingemar Åkerlind.

Bra är en chef som är utvecklingsinriktad, uppmuntrar till delaktighet, ger uppskattning för utfört arbete och stöttar anställdas personliga utveckling.

Ett kunskapscentrum ger fördel för arbetsmiljön och näringslivet

Förr var Sverige ett föregångsland i arbetsmiljöforskning. Idag är vi långt därifrån. Men bristen på ett nationellt forskningscentrum och en övergripande samverkan efter Arbetslivsinstitutet har format nya forskningsenheter, och andra kontaktvägar.

– Förstärk dem och skapa ett nationellt kunskapscentrum som håller samman forskningen, föreslår Maria Albin, docent och överläkare på Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

 

Tidningsbud håller koll på mat och sömn

Natten är deras arbetstid, på dagen sover de en del. Tidningsbuden försöker leva ett normalt liv ändå, och behålla rutiner för mat och familjeliv så gott det går.

– Det är ett fantastiskt jobb eftersom man även kan vara med familj på dag- och kvällstid, säger Bert-Ola Petersen. Man nöter ju inte direkt ut varandra i förhållandet.

Företagshälsan teamarbetar i framgångsrik rehabilitering

Inom ett halvår var en sjukskriven undersköterska med svåra ryggproblem i arbete hos en annan arbetsgivare i Älmhults kommun. Tack vare ett forskningsprojekt om hållbar rehabilitering arbetade företagshälsan i team tillsammans med, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne.

Kallt arbete vid spåret kräver bästa skyddet

Banarbete vintertid med snö, vind och stål i förening är verkligen kallt arbete. Då behöver banarbetarna rejäla skydd av varma, vindtäta och avfuktande kläder.

– Bara det allra bästa klädskyddet duger, säger Leif Nilsson och får huttrande medhåll av Abraha Larsson medan de rensar spåren och testar hur växeln fungerar.