Företagshälsan teamarbetar i framgångsrik rehabilitering

Inom ett halvår var en sjukskriven undersköterska med svåra ryggproblem i arbete hos en annan arbetsgivare i Älmhults kommun. Tack vare ett forskningsprojekt om hållbar rehabilitering arbetade företagshälsan i team tillsammans med, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne.

– Det har varit väldigt effektivt och tidsbesparande när vi alla har varit samlade i team. Att gå tillbaka till det gamla traditionella sättet att arbeta är absolut inte aktuellt, säger Mikael Eriksson, ergonom, rehabiliteringskonsult och sjukgymnast vid privatägda Markaryds företagshälsovård, i Älmhults kommun.

Han har bara positivt att säga om projektet som avslutades 2012. Mikael Eriksson tycker de har fått en ökad förståelse för varandras arbete och regelverk och att arbetet varit engagerat och lösningsorienterat. Nu fortsätter Markaryds företagshälsovård i samma anda tillsammans med teamet vilket har varit framgångsrikt.

Många åter i arbete

Sedan starten 2009 har teamet hunnit träffa 108 sjukskrivna, varav de allra flesta är tillbaka på sina ordinarie jobb. Övriga har antingen omplacerats inom Älmhults kommun eller fått jobb hos någon annan arbetsgivare. Christel Stenberg är personalspecialist i på Älmhults kommun och var ledare för rehabiliteringsteamet i Älmhult under projekttiden.

– Nyckeln är att ta reda på vad personen själv vill. Att få reda på att man inte längre klarar av sitt jobb gör att man förlorar självkänslan och tappar sin identitet.

Slipper berätta

En stor framgångsfaktor med samverkan är att den sjukskrivne slipper upprepa sin historia gång på gång i olika instanser. Nu räcker det med en gång och redan efter det första mötet finns en plan för återgång i arbete.

Älmhults kommun var en av de första arbetsgivarna i projektet eftersom de redan hade kommit en bra bit på väg med teambaserat rehabiliteringsarbete, och länge hade haft ett nära samarbete med företagshälsovården.

– Företagshälsans roll är att ha en nära dialog med både den sjukskrivne och med teamet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren, säger Christel Stenberg som också ansvarar för att samordna rehabilitering.

Projektdeltagarna fick gå en utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, 7,5 poäng, som Karolinska Institutet ordnade på uppdrag av AFA Försäkring. Projektet startade på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. I kursen ingick också en föreläsning om kris och psykiskt trauma i relation till arbetslivet. Deltagarna i Älmhult tyckte att utbildningen tillförde en hel del, men de flesta hade redan lång erfarenhet.

Primärvården på plats

Teamet träffade medarbetaren, en 35-årig undersköterska, som hade stora ryggproblem. Hon sjukskrevs och fick höra att hon inte skulle kunna fortsätta på sitt nuvarande jobb.

 – Positivt med samverkan här var att medarbetaren fick besked väldigt snabbt och att rehabiliteringsarbetet sattes igång direkt. Annars brukar processen i varje instans ta lång tid, säger Christel Stenberg.

Utmärkande för Älmhult var att de även hade primärvården med på mötena. Ytterligare en värdefull kompetens som bidragit till rehabiliteringen, tyckte de. Tack vare att de hade både företagshälsan och primärvården på plats kunde de fortsätta som planerat utan att behöva kalla in läkare mer än några gånger. Tidsbesparande för landstinget menar Christel Stenberg. Teamet träffades en gång i veckan och planerade för återgång i arbetet. Det har de fortsatt med.

– Vanligtvis ska det ske en anpassning ute på arbetsplatsen, men här fanns inga möjligheter att påverka hennes fysiska arbetsuppgifter.

Jobb efter ett halvår

Tack vare stöd från företagshälsan och hjälp av Arbetsförmedlingen att komma ut i arbetsträning hade undersköterskan jobb hos en annan arbetsgivare redan efter ett cirka ett halvår. Där kom hennes kompetens till nytta och hon slapp det fysiskt tunga arbetet.

Christel Stenberg påminner om hur viktigt det är med förebyggande arbete med stöd från företagshälsan. Älmhults kommun jobbar ständigt med olika lösningar och med att tänka långsiktigt.

– Projektet har burit frukt, men vi måste hela tiden prata om hur bra kan bli bättre och hur vi kan utveckla vårt arbete. Det kan handla om bemötande eller förberedelser.

 

Suzanne Vikström

 

FAKTA/ Hållbar rehabilitering 

Projektet pågick mellan 2009 och 2012. Syftet var att utvärdera hur teamsamverkan påverkar återgången i arbete när det gäller rehabilitering av sjukskrivna i kommuner och landsting.

Till projektet rekryterades fem rehabiliteringsteam, lokaliserade till Gällivare, Kalix, Älmhult och Umeå kommuner samt i Västra Götalandsregionen, representerad av Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Teamen var sammansatta av representanter från företagshälsovården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. De träffade sjukskrivna medarbetare minst tre gånger under rehabiliteringstiden, första gången senast sjukskrivningsdag 28.

Projektet utvärderades av Eva Vingård, professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och den slutgiltiga utvärderingsrapporten kom 2014.

Källa: Publikationen ”Tillbaka till jobbet – lärdomar av teambaserad arbetslivsinriktad rehabilitering från projektet Hållbar rehabilitering KL” (2012), finns att ladda ner här.