Bullerapp en succé som kan rädda hörseln

Lanseringen av en bullerapplikation för iPhone och iPad har blivit en rejäl succé. Över 100 000 nedladdningar och en halv miljon mätningar på drygt två månader.

– Suveränt, för enkel koll i vardagen och som marknadsföring av bullrets risker, säger Claes Helge, webbstrateg på Arbetsmiljöverket.

 

Arbetsmiljöverket (AV) hänger på den nya tekniken med iPhone och iPad, och har låtit utveckla en bullerindikator som kan laddas ner fritt från AV:s hemsida. Med den kan man lätt mäta bullret på jobbet, i bilen, hemma, på idrotts- och nöjesarenan.

– Den är lätt att förstå och använda, i seriösa sammanhang och som nöjesapp, säger Claes Helge. Det leder över till att man får förståelse för bullerproblematiken.

Avvikande nivå

En decibelmätare visar ljudnivån i realtid med tydlig grafik och man kan dela värdet på Facebook. En kalkylator räknar ut det uppmätta värdet om bullret pågår en hel arbetsdag. Det finns även information om kravvärden för mätt ljudnivå.

– Det är en indikation på bullernivån som kan avvika något från en mer noggrann mätning, säger Claes Helge. Visar den på riskvärden ska man direkt utföra mer tekniskt säkra mätningar.Likaså är det känsligt hur man håller telefonen, så att man mäter i centrum av bullret.

Appen fungerar på värden från 35 dB till 105 dB. Man missar då bullertoppar, och lågfrekvent ljud.

Även andra telefoner än iPhone 3GS, iPhone4 och iPad ska kunna hantera appen, men för tillfället är de inte lika tillförlitliga beroende på att mikrofonen inte fungerar likvärdig på de andra modellerna. Detta söker man lösningen på.

 

Torbjörn Uhlin

 

 

!!!

Kolla mer: www.av.se/teman/buller/app