Författare: adminuser

Företagshälsan teamarbetar i framgångsrik rehabilitering

Inom ett halvår var en sjukskriven undersköterska med svåra ryggproblem i arbete hos en annan arbetsgivare i Älmhults kommun. Tack vare ett forskningsprojekt om hållbar rehabilitering arbetade företagshälsan i team tillsammans med, Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och den sjukskrivne.

Lärande nätverk för företagshälsor

Arbetsmiljöforskaren Annika Vänje vill lyfta det osynliga arbetet.
Arbete som måste till för att en arbetsorganisation ska fungera men är
svårt att mäta och som lätt faller utanför ramarna där
effektiviseringsivern drar fram. I ett treårigt forskningsprojekt
studerar hon hur branschspecifik kunskap kan spridas inom
företagshälsovården.

Finland föregångsland i företagshälsovård

Svensk företagshälsovård är bland de minst reglerade i Europa
tillsammans med Danmark och Storbritannien. Där är företagshälsa
inte obligatoriskt för arbetsgivaren. I de flesta andra EU-länder finns
skyldighet för arbetsgivare att organisera företagshälsovård.

Forskning utvecklar framtidens kontor

Arbetsmiljöforskning saknas i kontorsutvecklingen och kontorslandskap
byggs trots resultat om ohälsa och stress. Forskaren Susanna Toivanens
projekt ”Framtidens kontor” banar väg för samarbete mellan forskning och framtida kontorsutveckling.

Kunden har inte alltid rätt

Ett ökande arbetsmiljöproblem i detaljhandeln är kundersom beter sig illa, kränker och ibland till och med hotar de anställda, som ofta får ta till egna kreativa lösningar. I studien ”Att jobba med jobbiga
kunder” ser forskarna den roll som kunder tilldelas i samhället som en bidragande orsak.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga, säger överläkare Kristina Glise, på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Stressen i arbetslivet drabbar unga

Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Osäkra anställningar och högre krav på att vara känslomässigt engagerad i jobbet, kan vara delar av förklaringen, tror överläkare Kristina Glise, på Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Det kan finnas samband mellan stroke och skiftarbete och stress på jobbet

Det finns forskning som talar för att personer som arbetar skift löper ökad risk att drabbas av stroke, men sambandet är inte starkt. Detsamma gäller för psykosocial arbetsmiljö och stroke, visar en ny kunskapsöversikt. Det forskarna vet om hjärtinfarkt bidrar till att göra kopplingen troligare.