Författare: Eva Ekelöf

Råd från Holland till alla stillasittare

Undrar du hur mycket du ska röra på dig under dagen, för att inte riskera problem för att du belastar din kropp för lite i ditt arbete? Här får du råd från en rad holländska forskare.

Långsam andning minskar smärtan

Det går att minska kronisk smärta i nacke och skuldror genom att andas långsamt i ett pass om 15 minuter om dagen. Det visar forskningsresultat från Centrum för belastningsskadeforskning i Gävle.

För att prata om mobbning måste man lita på varandra. Foto: Penny Mathews

Mobbning sopas under mattan

Dina arbetskamrater går på lunch men frågar inte dig. När du kommer tystnar pratet. Du blir fråntagen dina arbetsuppgifter. Du får ingen information. Så kan mobbning se ut. Nu finns det snart en handlingsplan mot mobbning i kommuner och landsting. Den kan vara användbar också på andra arbetsplatser.

Det finns också hjälpmedel för flygplanslastarna.

Unik studie om flygplanslastares arbetsmiljö nu färdig

Forskningsprojektet om flygplanslastarnas arbetsmiljö är nu färdigt och
en slutrapport  är på väg. I den finns förutom resultaten en lång rad förslag till förbättringar.  Om de genomförs kan ett bra jobb bli ännu bättre. ”Visst är jobbet tungt och tufft, men också fritt”, menade en lastare, som deltog i slutseminariet.

Ung kvinna sjukskriven på grund av mobbning

Många människor offras i mobbningsspiraler som blir en del av arbetsplatskulturen om ingen tar ansvar. Det handlar om makt och revir, över- och underordning. Men också om monotona och hektiska arbetsmiljöer med frustrerade anställda.

Undvik riskerna som leder till nacksmärta

Ta besvären på allvar och lyssna på din kropp! Du som jobbar vid en dator kan enkelt undvika en rad risker. Det kan handla om arbetsställning, pauser, belysning med mera. Jens Wahlström vid Centrum för belastningsskadeforskning i Umeå och vid arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus forskar om detta.

Alla fakta om lastarnas arbetsmiljö samlas in i jättelikt pussel

En enorm mängd data om alla 1 200 flygplanslastare runt om i Sverige och deras arbetsmiljö samlas nu in av forskare med hjälp av mätare, enkäter och videobilder. Alla fakta är bitar i ett pussel som till sist ska visa hela bilden. Här är tredje avsnittet i vår artikelserie om projektet ”Skadefria cargo- och flygplanslastare”.  

Lastning är ett tungt och besvärligt arbete. Foto: Eva Ekelöf

Mer pengar till flygplanslastarna

AFA Försäkring har gett en miljon kronor till ett fortsättningsprojekt om flygplanslastarnas arbetsmiljö. Forskare har tillsammans med parterna undersökt arbetsmiljön ur en rad olika aspekter. Resultatet har blivit en katalog av förbättringsförslag. Nu ska dessa införas.

Töres Theorell – Det finns goda kunskaper om hur man förbättrar arbetsmiljön för att undvika risker, säger Töres Theorell.

Utan kontroll och inflytande ökar risken för depression och utmattning

Symtom på utmattningssyndrom och depressioner hänger ihop med arbetsmiljön. Nu är det klarlagt vilka de värsta faktorerna är, som höga krav, låg kontroll, mobbning, bristande stöd, pressat arbete, dålig belöning för arbetet, orättvisa och osäker anställning.

Mobbning kan leda till självmord

Mobbningsoffer och tortyroffer visar på samma reaktioner. Hjärnan
påverkas och de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Det berättar Reza
Emdad, hjärnforskare och psykoterapeut.