Långsam andning minskar smärtan

Det går att minska kronisk smärta i nacke och skuldror genom att andas långsamt i ett pass om 15 minuter om dagen. Det visar forskningsresultat från Centrum för belastningsskadeforskning i Gävle.

– Det autonoma nervsystemet kan användas för att minska smärta, säger David Hallman, doktorand.

Detta nervsystem ligger utanför den viljemässiga kontrollen och regleras efter förändringar i miljön och i kroppen. Det handlar om reglering av blodtryck, hjärtfrekvens och blodflöde för att upprätthålla balans under förändring. Det autonoma nervsystemet kan både varva upp och varva ner kroppen. Fysisk och psykisk stress till exempel varvar upp. Smärta kan vara ett slags stress.

Men om man stimulerar bromsen och varvar ner kan smärtan minska. Ett sätt att stimulera bromsen är att medvetet andas långsamt. Det beror på att djupandning stimulerar det nervsystem som bromsar hjärtfrekvensen.

En försöksgrupp tränade i tio veckor med att andas långsamt. De träffades en gång i veckan, tillsammans med en psykolog. De skulle också träna minst en kvart hemma varje dag. Deltagarna kunde se sina reaktioner i puls och hjärtfrekvens på en datorskärm medan de andades i en specifik rytm, runt sex andetag per minut. Fysiska stressreaktioner mättes före och efter tio veckors behandling.

– Jämfört med en grupp som inte fick behandling minskade smärtnivån hos försöksgruppen och också hälsa och stress påverkades positivt, berättar David Hallman.

– Vår hypotes är att smärta är förknippat med hyperaktivitet. Om detta stämmer är det möjligt att smärtan kan minskas genom att man stärker nedvarvningsmekanismen.

Hjärtat slår oregelbundet

Smärta är stressande. När man är stressad går pulsen upp.

– Det har visat sig att personer med fibromyalgi har förhöjd puls på natten när man ligger stilla i sängen och ska återhämta sig. Det kan vara samma sak för personer med kronisk smärta i nacke och skuldror.

Avhandlingsarbetet fortsätter med att undersöka kardovaskulära reaktioner (reaktioner på hjärtat och blodkärlen) vid olika stresstester, både på personer som har långvariga nack- och skulderbesvär och kontrollpersoner.

Fysiska aktiviteter mäts objektivt med hjälp av rörelsesensorer som registrerar olika fysiska aktiviteter, som om man sitter, ligger eller står, hur länge och med vilken intensitet. Mätningarna görs 24 timmar om dygnet i en vecka. Man mäter även hur det autonoma nervsystemet reglerar pulsslagen och hjärtats rytm.

De med långvariga smärtbesvär hade högre puls under natten och minskad variation i hjärtats slag. Minskad variation – eller variabilitet – är ett mått som används för att ta reda på hur det autonoma nervsystemet påverkar hjärtfrekvensen. Pulsen ökar och minskar sina slag och varje pulsslag skiljer sig från det föregående.

– Vi kunde se att muskelsmärtan är kopplad till överaktivitet i det uppvarvande nervsystemet och underaktivitet i det nedvarvande som är kopplat till vila och återhämtning, säger David Hallman om studien, som ännu inte är klar.