Författare: Anna Holmgren

Goda argument är skyddsombudens maktmedel

– Det finns få skurkar. De flesta chefer är
anständiga människor, men de är ofta omedvetna om riskerna i
arbetsmiljön och om sitt ansvar för dem, säger sociologen Kaj Frick, som numera är en pigg pensionerad professor i arbetsmiljöstyrning. I en rad studier om arbetsmiljöarbetet har han uppmärksammat skyddsombudens roll och möjligheter.

En hemsida för svetsare

”Placera utsuget rakt eller lite snett över svetspunkten, så att det lätt fångar in svetsplymen när den stiger uppåt. Placera utsuget så att det drar röken bort från svetsaren och svetsarens andningszon. De här och många andra handfasta råd får den som går till Svetsa Rätt, en användbar hemsida för alla som arbetar med svetsning.

Delad arbetstid gör nattvilan alltför kort

Mahmoud och Aysha bor i en trivsam trea i en söderförort i Stockholm. De
har jobbat tillsammans som städare i många år. De jobbar på ett privat
städföretag där Mahmoud har delade turer från sex på morgonen till
halvnio på kvällen. Aysha orkar inte med det, så hon jobbar enbart på
kvällen.

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Frågan har ställts av forskarna vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Deras svar är att självbestämmandet är helt avgörande. Sämst är arbetstider som man inte bestämt själv, bäst är de scheman som man själv valt. – Vi har intresserat oss för anställda som inte har kontorstider, som arbetar utanför tidsramen 0700 och 1900. De utgör en tredjedel av arbetskraften, säger projektledaren Torbjörn Åkerstedt.

Blir man sjuk av att jobba på natten?

Det finns ett samband mellan skiftarbete och olika sjukdomar, till exempel cancer. Forskare vid Karolinska Institutet har funnit ett samband också mellan skiftarbete och sjukdomen multipel skleros.

Använd Artur för att utvärdera arbetstiderna

Arbetstidsutvärderaren Artur är ett verktyg, som kan användas av chefer, fack och anställda när de ska utvärdera skiftscheman och vilka risker de medför för arbetsskador, olyckor och nedsatt produktivitet. Det är sömnforskningsgruppen på Stressforskningsinstitutet, som utvecklat verktyget.

Brustna hjärtan kan botas med rätt diagnos

AFA Försäkring beviljade i december 36 miljoner till 14 forskningsprojekt om bland annat arbetsmiljön inom vård och skola, tinnitus, rehabilitering, diabetes och cancer. Tio miljoner gick till Göteborg till tre projekt om hjärthälsa – ett om skiftarbetande kvinnor hjärthälsa, ett om att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och ett om diagnos och behandling av brustna hjärtan.

Ny hemsida om att förebygga teknikpanik


IT-stress kan inträffa när hjärnan får för komplex eller för mycket
information för att den ska hinna sortera och processa den och fatta
beslut, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin och sakkunnig
rådgivare till Prevents nya hemsida om IT-stress.

Forskning om afrikanska rytmer

Grounding är en träning inspirerad av Västafrikansk dans. Den används vid Stressmottagningen vid rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom. – Grounding stimulerar andningen, så att patienten börjar använda sin diafragma på rätt sätt, säger sjukgymnast Heli Ristiniemi.

Morgondagens chefer saknar utbildning i arbetsmiljö

Läget är dystert när det gäller att få ett bra genomslag för
arbetsmiljöforskning, det är alla överens om; forskare, forskningsråd,
brukare och arbetsmarknadens parter. Regeringens arbetsmiljöpolitiska
kunskapsråd instämmer.-Situation är svår för olika aktörer och
hindrar en positiv utveckling av dessa frågor, säger Jörgen Eklund, som
är professor i ergonomi vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i
Stockholm.

Äntligen måndamorron!

Hur ska vi göra för att må bra på jobbet? Det är temat för utställningen Äntligen måndamorron! på Arbetets Museum i Norrköping som pågår från 8 oktober till 29 april 2012.- Chefen kan ta med sig sitt arbetslag och komma hit för att få tips och idéer. Här finns redskap och inspiration för att ha kul och utvecklas tillsammans, säger Annika Eriksson som är producent på Arbetets museum.

Arbetsgivare har rehabansvar, men ont om tid

– The Strengths Model är ett nytt sätt att se på rehabilitering. Vi frågar vad den sjukskrivna kan klara av att göra. Det är stor skillnad mot traditionella rehabsamtal. Där frågar man: var har du ont, vad är det du inte kan göra, säger Janna Ahlström, HR-specialist på ISS, Sveriges och nordens största leverantör av outsourcing och Facility Management.