Färre yrkesskador när branschen kastade ut skurvattnet

I städbranschen har de kemiska hälsoriskerna minskat dramatiskt i och med att man slopat skurhinken med vatten och rengöringsmedel och gått över till torra metoder.

– Det har blivit en otrolig skillnad till det bättre, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighetsanställdas förbund.

När han började om skyddsombud för tjugo år sedan var risken för allergier och eksem en jättefråga för städarna. Sedan dess har städföretagen bytt arbetsmetoder. De har minskat antalet kemikalier i arbetet och även minskat styrkan på rengöringsmedlen. Det gav den dubbla effekten att minska arbetsskadorna och förbättra företagens ekonomi.

– Det är dyrt med starka kemikalier. Ekonomin är en viktig orsak till att företagen gått över till torra städmetoder och mildare kemikalier, säger Torbjörn Jonsson.

Förr gick städarna med hinkar och doppade skurtrasor i vattnet med rengöringsmedel och vred ofta ur trasorna med händerna. Många städare fick allergier och eksem av att doppa händerna i skurvattnet. Långvarig kontakt tvättmedel, men också kortvarig kontakt med starkare rengöringsmedel medförde risk för att utveckla eksem och allergier.

Radikalt minskad risk

Enligt arbetsskadestatistiken har förekomsten av eksem bland städare minskat radikalt. 1985—1992 anmälde 1 678 städare, i genomsnitt 210 om året, eksem som arbetsskada. Under perioden 2000—2006 sjönk antalet till ungefär 30— 40 per år. De senaste åren har det gjorts ungefär 20 anmälningar per år.

– Sedan man gått över till torra städmetoder har frekvensen anmälda arbetsskador sjunkit med ungefär nittio procent, säger Ann-Beth Antonsson, kemiingenjör och forskare på IVL.

– Även i andra yrken löser man kemiska hälsoproblem med tekniska förändringar av arbetet som gör att man kan slopa giftiga och allergiframkallande ämnen, säger hon.

Exempel på det är organiska lösningsmedel som toluen, bensin och lacknafta.

Allt om städ

hemsidan Allt om städ, som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet, finns goda råd om hur företag och städare kan minska risken för eksem. Det är särskilt viktigt att tänka på arbetssätt och hur man skyddar sig för den som arbetar med att städa golv, trappor, fönster, toaletter, väggar, bord och bänkar.

På hemsidan alltomstad.se finns en checklista till stöd för att minska risken för allergier och eksem.

Hos kemiguiden finns också en lättläst broschyr med information om orsaker och åtgärder.

 

Anna Holmgren