Allt om städ – en ny hemsida

Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fått  3120 000 i anslag av AFA Försäkring för att vidareutveckla hemsidan alltomstad.se. Det nya treåriga projektet ska ta fram kunskapsunderlag om arbetsmiljön vid maskinstädning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete och hemstädning.

Hemsidan bygger på kunskap som tagits fram i ”Aktions-programmet för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning”, som finansierats av AFA Försäkring. Innehållet i Allt om städ har utvecklats av Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet. De ska nu i tre år fortsätta sitt arbete med att ta fram underlag om nya problemområden.

-Det finns inga självklara enkla lösningar på problemen, men vi ska kolla vad det finns för god praxis inom de olika områdena, som till exempel arbetsmiljön vid fönsterputsning och vid ensamarbete. Vid behov kommer vi också att göra egna undersökningar och föreslå och diskutera åtgärder, säger Ann-Beth Antonsson.

Hittills har alltomstad.se handlat om belastningsergonomi, ett stort problemområde för städare, som ofta har ensidiga och tunga arbeten. Det nya projektet ska ge underlag för vidareutveckling av hemsidan.

18 nya projekt

Detta är ett av 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring har i juni 2012 beviljat sammanlagt     38 392 000 kronor till projekten. De handlar bland annat om förutsättningar för ett längre arbetsliv, läkares arbetsvillkor på akutkliniker, gränser mellan arbets- och privatliv, etik inom vården, farliga ämnen i containrar och att introducera unga i arbetslivet.

Läs om samtliga projekt här.

 

Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fått 3 120 000 i anslag av AFA Försäkring för att vidareutveckla hemsidan alltomstad.se.
På hemsidan ska städföretag och städare få information och råd om arbetsmiljö och arbetsmetoder. Det nya projektet ska ta fram
kunskapsunderlag om bland annat arbetsmiljön vid maskin-städning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete och hemstädning.

 

Anna Holmgren