Välutbildade upplever oftare att de har en konflikt mellan arbete och privatliv. Foto Channa 72

Jobbet alltid närvarande i gränslöst arbete

Privatlivet och arbetslivet kan krocka i det gränslösa arbetslivet, särskilt för välutbildade kvinnor med barn. Resultatet kan bli utbrändhet och för männen ökad alkoholkonsumtion. För att slippa vara tillgänglig måste man själv sätta gränser.

 Constanze Leineweber, docent i psykologi vid Stressforskningsinstitutet leder ett projekt som studerar konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Frågan är hur det gränslösa arbetslivet påverkar vår hälsa.

– År 2008 frågade vi om kraven i arbetet påverkade hemmalivet negativt, och tvärtom. Det var något fler kvinnor än män som svarade att de upplevde en sådan konflikt ofta eller mycket ofta, 12 procent jämfört med 9 procent, säger Constanze Leineweber.

Det negativa kunde handla om att man inte kunde tillgodose personliga behov, att många var så trötta att de inte orkar göra det de vill.

Tjänstemän tar med jobbet hem

– Välutbildade upplever oftare att de har en konflikt mellan arbete och privatliv. Det är oftare knowledge workers som inte har fasta arbetstider och som tar med sig datorn och jobbet hem.

Det visade sig vara en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Det var betydligt oftare som de välutbildade kvinnorna hade en konflikt mellan arbete och privatliv.

– Risken att uppleva konflikt med jobbet ökade om man har barn, säger hon.

 Två år senare följde forskarna upp hur det gått för dessa män och kvinnor. Det visade sig att de hade en ökad risk för ohälsa jämfört med övriga svarande och ökad risk för emotionell utmattning. Män med gränslösa arbeten hade också ökad risk för en problematisk alkoholkonsumtion.

 – Man kan inte säga att gränslöshet bara är negativt, men det lägger ett ansvar på individen att själv sätta gränser. Det kan till exempel vara skönt att kunna hämta barnen tidigare på dagen, säger Constanze Leineweber.

Jobbet alltid närvarande

Det gränslösa arbetslivet brer ut sig allt mer. Numera har en majoritet av tjänstemännen i den privata sektorn möjlighet att arbeta på distans. Nästan hälften av dessa tjänstemän gör det minst en gång i veckan. Det visar en facklig studie av tjänstemännens gränslösa arbetsliv (Unionen 2013).

Hemmet är den absolut vanligaste platsen för distansarbete. 95 procent av dem som kan distansarbeta gör det hemma. Den vanligaste orsaken till distansarbete är att underlätta för kollegor, kunder och klienter, mer sällan är det krav från arbetsgivaren.

Tjänstemännen i studien instämmer oftare än andra i påståenden som att ”jobbet spiller över på min fritid”, och att de har ”svårt att sätta gränser för sin tillgänglighet”. De upplever sig oftare negativt stressade av sitt jobb och vill oftare än andra slippa vara tillgängliga.

 Trots allt finns det ljusa sidor i det gränslösa arbetslivet, enligt rapporten. Flertalet tjänstemän, sju av tio, trivs med sitt yrke, tre av fyra trivs på sin arbetsplats och sex av tio upplever att deras arbetsuppgifter bidrar till deras personliga utveckling.

 

Anna Holmgren