Forskning med skydd har Hans Pettersson utfört tillsammans med Lage Burström (med ryggen mot), och då funnit risker för hörselskador av vibration och buller.

Vibrationer ökar risken för hörselskada

Buller och vibrationer ger tillsammans ökad risk för hörselskador. Det visar forskare på yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet i en ny studie.

– Det kräver åtgärder som sänkt bullernivå och mer pauser under dagen när man jobbar med vibrerande verktyg, säger Hans Pettersson, doktorand.

 

Att vibrerande verktyg som slip- och borrmaskiner, mutter- och skruvdragare, ger fysiska skador på nerver, muskler, skelett i form av bland annat vita fingrar och karpaltunnelsyndrom är känt.

Därför finns strikta gränsvärden för hur mycket vibrationer anställda får utsättas för. Olika verktyg ger varierande vibrationsnivåer och har därför olika tidsgränser för användning.

I Sverige har vi till och med skärpt de redan hårda EU-reglerna och ligger i framkant i världen. Trots det finns en stor grupp som drabbas av riskerna med vibrerande handhållna maskiner.

Totalt 405 000 personer utsätts för vibration i armar och händer minst en fjärdedel av sin arbetstid, enligt Arbetsmiljöverkets siffror. Hela 11 000 arbetare har besvär av vibrationerna, varav 9 000 män och 2 000 kvinnor. I fjol anmälde 434 personer arbetsskada av vibrationer.

Vibrationer påverkar hörseln

I en ny studie uppmärksammas att vibrationer även påverkar hörseln. Det är forskarna Lage Burström och Hans Pettersson, som visar på kopplingen mellan buller och vibrationer i forskning med anslag från AFA Försäkring.

Man har undersökt en grupp av 250 verkstadsarbetare som man följt sedan åttiotalet vad gäller exponering för buller och vibrationer, för att se hur dessa faktorer samverkar. Av uppgifterna i kohorten kunde man se olika exponeringar vad gäller tid och styrkenivåer.

– Det är ju stor skillnad mellan de jämna vibrationerna för slipare och den stötande för slagghackare, säger Hans Pettersson. Även vibrationsnivån varierar mellan olika vinkelslipar som drivs med el eller luft.

Samband

– Men analysen visar på ett samband mellan belastning av vibration och permanent hörselnedsättning. Ju mer det skakar i en bullrig miljö, desto mer ökar risken för skador av hörseln.

Ett problem är att skilja de två samverkande exponeringarna åt. Hur stor del av skadorna orsakar bullret med eller utan vibrationerna. Dessutom ger de olika verktygen inte samma påverkan, vilket kan vara svårt att påvisa.

Studien består av ytterligare två delar. I en laborativ del kollade forskarna på tillfälliga nedsättningar av hörseln med hjälp av 22 försökspersoner som var fullt friska med god hörsel. De utsattes för tre olika experiment: Buller via hörlurar. Vibrationer via ett vibrerande handtag . En kombination av de två nämnda. Mellan varje moment fick personerna vila i ett dygn.

Som vinkelslip

– Det påminde om användning av en vinkelslip, berättar Hans Pettersson. Utfallet blev att buller med vibrationer inte gav mer påverkan än bara buller. En förklaring kan vara att det handlade om unga och friska personer som är tåligare, eller att försökspersonerna utsattes för buller med eller utan vibration under så kort tid.

Den tredje delen av studien mätte symptomen ”vita fingrar”, en vibrationsskada som yttrar sig i den färgen onormalt snabbt vid kyla.

– Sambandet var tydligt. Hos de med vita fingrar fanns en ökad risk för hörselskador. Blodkärlen drar ihop sig både i öronsnäckan och i fingrarna, säger Hans Pettersson. På sikt kan hörselcellerna dö, och skadan blir permanent.

Studien ska nu redovisas på en internationell forskarworkshop i Göteborg, liksom i facktidskrifter och andra medier för att nå ut till arbetslivet. Även Arbetsmiljöverket får ta del av den.

Forskarnas råd

– Det gäller att hantera de båda samverkande riskerna med förebyggande insatser så att man motverkar den gemensamma påverkan, säger Hans Pettersson. Därför bör man sänka bullernivån mer om man använder handhållna vibrerande verktyg.

Andra råd som forskarna ger är att använda hörselskydd vid lägre bullernivåer än normalt, att underhålla verktygen ännu mer noggrant och att vila tätare mellan arbetspassen.– Man kan även införa arbetsrotation, så att fler går in på varje sliparbete och så att man får byta till arbete utan buller och vibration, säger Hans Pettersson. Även att utbilda svetsare i god svetsning för att minska behovet av att slipa svetsfogarna efteråt.

Forskarna vill utveckla sin forskning för att finna mer specifikt vilka nivåer av buller och av vibration som förvärrar riskerna, hur man påverkas i olika åldrar, och att kanske finna en metod att särskilja de två faktorerna buller och vibrationer åt.– Men viktigast nu är att lyfta fram detta resultat för att ge en bättre arbetsmiljö för de 15 procenten av den manliga och två procenten av den kvinnliga arbetskraften som utsätts för riskerna av buller och vibration, säger Hans Pettersson.

 

Torbjörn Uhlin