Brukarstyrt webbverktyg ska ge bättre gruv- och byggarbetsmiljö

Tillgänglig forskning ska hjälpa gruv- och byggarbetare att själva förbättra sin arbetsmiljö via en interaktiv webbsida hos Yrkesmedicin, Umeå universitet.

Det är ett AFA-projekt som leds av forskaren Bengt Järvholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, i samarbete med kollegorna Lage Burström och Helena Lindgren.

 

Den interaktiva IT-miljön på webben syftar till att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom byggnads- och gruvindustrin. ”Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund” (EKF) är ett projekt som är inriktat på vibrationsskador, farligt damm och hudskador.

Det bygger på uppgifter ur världens största databank över vibrationsmätningar, som finns på universitetet och underhålls av Yrkesmedicin med stöd av AFA.

Handfasta råd

– Webbsidan ska bli en kunskapsbank dit de anställda själva ska kunna bedöma sin egen risk för exponering för att förebygga eller åtgärda sina skador, säger Lage Burström. De ska även förmedla sina erfarenheter och föreslå förbättringar för andra.

Anställda ska alltså kunna se om arbetsverktygets och fordonets vibrationer är riskabelt för dem, och om det finns bättre modeller att välja eller hur de ska hantera dem, hur länge de kan köra dem. Man ska kunna finna insatser för att minska risken för handeksem och sätt för att skyddar sig mot damm.

– Det blir handfasta råd om risker och hur de ska lösa problem, som bilder på vita fingrar, säger Lage Burström. Där ska även finnas uppgifter från Arbetsmiljöverket om regler, risker och åtgärder. Likaså ska den anställde kunna summera många risker för att se helheten.

För att utveckla IT-verktyget har interaktionsdesignforskaren Helena Lindgren anlitats. Hon utvärderar, analyserar och modifierar webbmiljön så att de flesta hittar in och bli aktiva.

– Plattformen ska förmedla kunskap, men även locka till medverkan så väl för egen del som för kollegorna och på sikt även ge kunskaper för fortsatt forskning, säger Helena Lindgren. Andra intressenter är tillverkare och utbildare.

Hälsokontroller

Ännu en målgrupp är företagshälsovården, som kan använda instrumentet för egen del, men även låta patienter medverka aktivt i behandlingen via webbsidan. Projektet har kontakt med gruvföretaget Bolidens företagshälsa som vill använda det bland annat vid undersökning av nyanställda.

Där ser man webbsidan som praktisk för hälsokontroller och möjlighet att följa upp hälsan för den anställde. Det kan även ge underlag för systematisk insamling av uppgifter om arbetsmiljön och hälsan på företaget, för förebyggande insatser.

– Vi ser EKF även som ett redskap i projektet Verktygslådan som skapas för företagshälsovården av Arbetsmiljömedicin i Lund, säger Lage Burström.Ett annat verktyg kan bli en Vibrationsapp, likt den som Arbetsmiljöverkets Bullerapp, något som anställda kan använda via sin mobiltelefon i arbetet för att mäta frekvens.

Den systematiska insamlingen av uppgifter som sker vid användningen kan förbättra verktyget, men den kan även visa vilken information som anställda saknar och bör tas med, liksom vad forskarna missat och bör utreda och tillföra.Projektet har varit igång sedan 2010 och websidan beräknas vara i användbart skick vid utgången av 2012. Det finansieras av AFA Försäkring och ingår i programmet Från Ord till Handling.

 

Torbjörn Uhlin