Företaget DS Smith, som tillverkar förpackningar av wellpapp, använder Stoffenmanager sedan tre år.

Bra med snabbt svar om hygieniska gränsvärden

– Det här har gjort kemikaliehanteringen så mycket enklare, säger Satu Moilanen Lambeth, miljökoordinator på DS Smiths wellpappersfabrik i Mariestad, där de har använt Stoffenmanager i tre år.
I stället för att mäta på plats ute i fabriken, lägger hon in uppgifter om kemikalierna och hur de använder dem, och får snabbt svar av programmet.

På den engelska koncernens två fabriker i Sverige, i Mariestad och Värnamo, tillverkar 600 anställda förpackningar av wellpapp med tryck för livsmedelsindustrin. De använder färgpigment, stärkelse, natriumklorid och borax i tillverkningen, och oljor och sprayer i underhållet av maskinerna.

– När vi köper in kemikalier som har hygieniska gränsvärden gör jag först riskvärderingar på dem, för att godkänna eller underkänna dem, berättar Satu Moilanen Lambeth. Det är inga farliga kemikalier vi har, men ändå måste vi hålla koll.

Hon kom i kontakt med Stoffenmanager via företaget Chemsoft som säljer datorprogram för att underlätta kemikaliehantering.

– Just hygieniska gränsvärden och riskvärdering ingår inte i deras program, men de rekommenderade oss att använda Stoffenmanager för detta. Vi använder gratisversionen.

Högskolan Dalarna hjälpte henne med hur hon skulle komma igång.

– Jag lade in uppgifter om ämnena, de hygieniska gränsvärdena, och hur länge och hur ofta vi använder dem.

– Sedan gjorde jag en riskbedöm­ning för att få en snabb koll. Resultatet visade att vi klarade oss bra, säger Satu Moilanen Lambeth.

– Stoffenmanager är bra och lätt att använda och hjälper mig i mitt arbete. Jag får snabbt svar om hygieniska gränsvärden, säger hon.

Om det uppstår frågetecken eller problem kan hon ta hjälp utifrån, till exempel via skyddsingenjören på företagshälsan.

– Men det har vi inte behövt göra än så länge, säger Satu Moilanen Lambeth.

 

Eva Ekelöf