Det finns ett tydligt samband mellan villkoren för arbetet och arbetstagarnas hälsa. Foto: KI

Tio åtgärder för bättre jobb

Alla undersökningar visar att de unga vill ha trygghet och samhörighet på jobbet, enligt Theo Bodin, docent i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet. Ändå är det ungefär hälften av de unga under 25 år som har osäkra jobb med låg kvalitet.

Forskarna på institutionen för miljömedicin på Karolinska Institutet har i fyra år studerat atypiska jobb med låg kvalitet, alltså otrygga, lågavlönade jobb utan kollektivavtal och försäkringar.

– Tre saker framträder när vi intervjuar personer med atypiska anställningar med låg kvalitet. Det är otrygghet, osäker inkomst och osäkerhet om rättigheter i arbetet, säger Theo Bodin.

Theo Bodin, KI Foto: Pia Isaksson

Dessa studier som finansieras av Forte ingår i ett internationellt forskningsprogram med 50 forskare i Sverige, Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada. De har visat att dessa atypiska jobb medför en rad hälsorisker.

Otrygghet en hälsorisk

Det finns alltså ett tydligt samband mellan villkoren för arbetet och arbetstagarnas hälsa. Dessa osäkra jobb medför bland mycket annat en ökad risk för arbetsolyckor. Det handlar om farligare, tyngre och mer monotona jobb än övriga anställda har.

– De som hamnar i dessa otrygga jobb tar dessutom på sig att jobba ännu hårdare för att öka sin anställningsbarhet, säger Theo Bodin.

Flertalet studier visar att dessa jobb medför oro och sömnstörningar som kan leda till sjukdomar som ångest, depression och missbruk.

En KI-studie i Sverige har visat att män med otrygga jobb löper en ökad risk för stroke. Det finns också en starkt ökad risk att dö i förtid.

 – Våra studier visar att personer som byter till säkrare jobb minskar sin risk att dö med 20 procent, säger Theo Bodin.

En halv miljon jobb

Atypiska jobb med låg kvalitet ökar och var 2017 uppe i ungefär 14 procent av alla arbeten i Sverige, eller en halv miljon jobb.

Unga under 25 år är den grupp tillsammans med invandrare som har högst risk för att ha atypiska sysselsättningar med låg kvalitet. 2017 var det 45 procent av alla unga män och något fler, 51 procent av alla unga kvinnor på arbetsmarknaden.

De unga som har osäkra villkor under sina första år i arbetslivet riskerar sin hälsa på lång sikt, även om de rör sig mot bättre anställningar. Risken att på sikt hamna i utanförskap är lika stor för unga med osäkra jobb, som för unga arbetslösa. (Emelie Thern m fl., KI, 2023) Forskarna på KI fann också att unga med atypiska sysselsättningar med låg kvalitet har en ökad risk för mental ohälsa senare i livet. (Emelie Thern m fl., KI, 2023)

Emelie Thern

– Etableringen på arbetsmarknaden är skakig för många unga. Det är en känslig period och de unga är särskilt sårbara. Attityden stämmer inte att unga kan ta vilka jobb som helst för att få en genomfart fram till bättre jobb, säger Theo Bodin.

De yrken som har flest jobb med dåliga villkor är restaurangbiträden, vårdbiträden, barnskötare, städare, butikssäljare och personliga assistenter. Hotell och restaurangbranschen har en extremt låg medelålder runt 20 år.

– Den branschen är en ohotad etta när det gäller prekära jobb, säger Theo Bodin.

Handboken en kioskvältare

Forskarna har tagit fram en handbok med tio förslag till åtgärder som riktar sig till fackförbund, arbetsgivare och myndigheter. De har presenterat sina rekommendationer för 200 representanter för dessa organisationer.

– Handboken har blivit en kioskvältare hos arbetsmarknadens parter. De är väldigt intresserade, säger Theo Bodin.

Här följer forskarnas rekommendationer till fackförbund, arbetsgivare och myndigheter:

Policyer och åtgärder…

…riktade mot anställda

1. Inför och följ upp arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

2. Minska antalet tidsbegränsade anställningar

3. Schemaläggning – öka framförhållning och förutsägbarhet

…riktade mot egenanställda

4. Klargör arbetsgivaransvaret för plattformsanställda

…riktade både mot anställda och uppdragstagare

5. Likvärdig tillgång till trygghetssystemen

6. Öka möjligheten att lämna dessa sysselsättningar

7. Förbättra efterlevnad av reglerna på arbetsmarknaden

8. Förbättra möjligheterna att organisera sig fackligt

9. Förbättra möjligheterna till en bostad

10. Förbättra möjligheterna i Sverige och i Europa att studera atypiska sysselsättningar med låg kvalitet.

Internationell enighet

Forskarna är inte ensamma om sina slutsatser. Här är några punkter som sammanfattar vad ILO, OECD och Eurofound anser om atypiska jobb med låg kvalitet:

  •  Alla som arbetar ska ha likvärdig tillgång till trygghetssystemen, till exempel arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkringar
  • Regler om arbetstid och arbetsmiljö ska följas för alla arbetstagare
  • Bättre arbetstagarrepresentation och möjlighet att organisera sig fackligt
  • Alla arbetstagare ska klassas som sådana, även plattformsarbetare

Text: Anna Holmgren

Läs mer:

Handboken hittar du här:

Atypiska sysselsättningars påverkan på hälsan. (Karolinska institutet och Forte, 2023)

Fakta – atypiska  jobb med låg kvalitet

Den här artikeln handlar om atypiska sysselsättningar med låg kvalitet. De omfattar 14 procent av arbetskraften eller drygt en halv miljon personer.

Låg kvalitet kännetecknar enligt forskarna arbeten med en låg grad av sysselsättningstrygghet och otillräcklig inkomst. Det är jobb som saknar rättigheter och skydd till exempel arbetslöshetsförsäkringar.

Atypiska innebär att detta är jobb med villkor som avviker från det normala på arbetsmarknaden som till exempel heltidsanställning.