Som ung på jobbet är det viktigt med introduktionen, att man får utrymme och möjligheter att lära sig och attt utvecklas. Foto: Anna Holmgren

Unga röster om att arbeta inom handeln

Hur är det att vara ung på jobbet? Den frågan ställde tre forskare på Karolinska institutet till 21 gymnasister som provat på att jobba i handeln. Svaren rörde sig kring lärande på jobbet, osäkerhet och gränser mellan jobb och privatliv.

De unga vuxna som deltog i studien var 18 – 19 år gamla och gick sista året på gymnasiet på linjen handel och administration. Alla hade erfarenhet av att arbeta i butik. Här följer några exempel på vad de intervjuade unga vuxna sade till forskarna. (Citaten av de unga står med kursiv stil.)

I det första citatet handlar det om lärande. Som ung på jobbet ser man sig som en som behöver lära sig av mer erfarna kollegor och chefer.

Folk som är mer erfarna vet, de kan säga” gör så här”, till exempel om man har en otrevlig kund, då kan de ge dig tips vad man kan göra.

På frågan vilken sorts chef man helst önskade sig var ett svar:

Någon som inte använder de unga för att göra skitjobb som ingen annan vill göra, en rättvis chef som är öppen för diskussion.

Drömjobbet beskrevs av flera som en arbetsplats där man inte blir dömd för sina misstag.

Då vågar man fråga och säga vad det är för fel

Då känner man inte pressen att man riskerar att bli, vad heter det…?

Bli dömd.

Just precis, dom dömer dig inte.

Familj och vänner är viktiga som stöd för den som är ung på jobbet.

Dina föräldrar kan ge dig trygghet också på jobbet. Om du har det tufft på jobbet kan du ha dina vänner också som stöd.

Anna Berg Jansson LTU

Anna Berg Jansson är sociolog med inriktning på arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och en av de tre forskarna som samtalat med ungdomarna.

– Vi ville studera hur de positionerar sig som unga vuxna och nya på jobbet, säger hon.

De tre forskarna ville komma bort från att se på ålder som en kategori genom att anlägga ett relationellt perspektiv på ålder. De betraktar ålder som något som skapas i relation till andra.

– Vi vill se ålder mer som ett görande. Det kan ge en fördjupad förståelse, ge vissa nyanser, som man riskerar att missa om man utgår från att se ålder som en kategori av människor födda i samma generation.

I stället för att tänka på unga som en kategori ville forskarna studera hur de unga positionerar sig på arbetsplatsen som unga vuxna och som nya på jobbet.

– Vi vill förstå hur ålder har betydelse i arbetslivet, se hur sättet att fördela arbetet kan påverkas av ålder precis som av andra faktorer som kön och etnicitet, säger Anna Berg Jansson.

Hierarkier byggda på ålder

Resultatet belyser hur hierarkier byggda på ålder skapas och bibehålls på arbetsplatsen för dessa unga. Forskarna beskriver tre olika teman i samtalen. De handlar om hur de unga vuxna hittar sin position i förhållande till

  • Lärande och ansvar
  • Sårbarhet och osäkerhet
  • Gränser mellan privatliv och arbetsliv

Enligt Anna Berg Jansson har lärandet på arbetet stor betydelse för en hållbar arbetsmiljö.

– Om man bygger in goda möjligheter att lära tillsammans med andra personer ger det också möjligheter till stöd och till att reflektera över sitt arbete.

Temat sårbarhet och osäkerhet har att göra med positionen som ung och ny.

– En osäker anställningsform ger de unga vuxna en känsla av att man är mer otrygg och osäker i sin anställning som ung och ny, säger hon.

Gränser mellan privatliv och arbetsliv kan röra sig om att olika personer får mer eller mindre stöd från sin omgivning.

– Några uttryckte att de fick hjälp av pappa eller mamma, andra gjorde inte det. Man behöver förstå det att den resursen ser väldigt olika ut för de unga.

På vilket sätt kan resultatet bidra till ett hållbart arbetsliv för unga?

– Det kan bidra till en djupare förståelse hur den här positionen som ung och ny kan upplevas, att det är viktigt med introduktionen, att man får utrymme och möjligheter lära sig och utvecklas.

Även om de unga ser sig som de som behöver lära sig är det viktigt att lyfta fram att de också har något att lära andra, anser Anna Berg Jansson.

– Det är viktigt att skicka med att de unga har något de kan lära de äldre, säger hon.

Text: Anna Holmgren

Läs forskarnas analys

Här analyserar de tre forskarna sina samtal med unga vuxna om hur det är att vara ung och ny på jobbet:

Programmet Ung i arbetslivet

Projektet heter Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet. Forskare från tre universitet medverkade: Anna Berg Jansson från Luleå tekniska universitet, Sven Svensson, universitetet i Gävle samt projektledaren Erika Wall från Mittuniversitetet. Detta var ett av åtta projekt i forsknings­programmet Ung i arbetslivet, finansierat av Afa försäkring

 

Här är en länk till projektet

Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet.

Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna | miun.se

 

Och här är en länk till Afa.programmet Ung i arbetslivet.