Arbetshälsan bättre i jämställd kultur

Inom bygg, anläggning och snickeri har 11–12 procent av de anställda rapporterat arbetsskador.

– Nivån på skador i byggbranschen kan hänga ihop med att man tar risker i en manlig kultur. Man vet att arbetshälsan är bättre i en jämställd kultur, säger Annika Vänje, forskare på enheten för ergonomi på Kungliga Tekniska högskolan.

 

Hon medverkar som genusforskare i projektet Hentverkarna. I projektet har Annika Vänje intervjuat ett antal kvinnor och män om yrkesrollen som byggnadsarbetare, om arbetsmiljön, om jämställdhet och trakasserier.

Alla, cirka 40 personer, ska sedan diskutera olika dilemman på arbetsplatsen i mindre grupper. De ska också utveckla åtgärder som kan införas på företaget. Nästa steg blir att genomföra diskussionen på företagets andra byggarbetsplatser.

– Det gäller att skapa en kultur där man får säga ifrån, säger Annika Vänje.

Anna Holmgren

 

Lästips: Under luppen! – Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation, Annika Vänje och Ulf Sandström, AV-rapport 1-2013.