Demonstration Många protesterar mot att nedvärderas och trakasseras. Foto: Vlad Tchompalov

Vanligt med trakasserier på jobbet

Sexuella trakasserier är förmodligen vanligt. Upplevda sextrakasserier från chefer och arbetskamrater har ökat stadigt sedan 1999. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik, som görs vartannat år.

 

Som en våg sköljde #metoo-rörelsen över Sverige med början i december 2017. Det var som att släppa fram en störtflod. Fram till idag finns det över 30 branschtaggar där tiotusentals kvinnor i olika yrken, åldrar och sociala positioner vittnat om övergrepp och trakasserier på grund av kön. Den största gruppen är #allavi, som består av 57 000 medlemmar, som trakasserats, men inte på jobbet.

På arbetsplatserna har policys och värdegrundsarbete dammats av. Jämställdhetsplaner och jämställdhetsarbete tas på större allvar. Frågan har funnit en väg in i politiken genom att kvinnliga partigrupper tagit upp dem.

Fler än hälften

Hur ser det då ut i Sverige? Det finns inte mycket forskning om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. De siffror som finns varierar kraftigt. I en utredning som Brottsförebyggande rådet gjorde 2001, ”Slagen dam”, om våld mot kvinnor, finns en rubrik som handlar om sexuella trakasserier. I undersökningen frågar man om åtta specifika händelser som kvinnan kan ha funnit obehagliga eller hotfulla.

Totalt hade 58 procent av kvinnor med lönearbete utsatts för sexuella trakasserier någon gång i sitt liv, 16 procent hade utsatts det senaste året. Studerande är mest utsatta, 65 procent, en tredjedel under det senaste året. Var femte av dem som trakasserats sexuellt har utsatts av en kollega, arbets- eller studiekamrat, drygt var tionde av en överordnad.

Unga kvinnor mest utsatta

Aktuellt igen.

Aktuellt igen.

Arbetsmiljöverket gör vartannat år via SCB en undersökning om arbetsmiljön i Sverige. Den senaste är från 2015. I enkäten finns en fråga om sexuella trakasserier, som definieras som ”ovälkomna handlingar eller kränkande anspelningar kring sådant som man allmänt för knippar med sex”. Verket frågar om det är av chefer och arbetskamrater, eller av kunder, patienter och andra man möter i arbetet, som man utsatts.

Siffrorna visar att utsattheten har ökat speciellt för yngre kvinnor när det gäller trakasserier från andra än chefer och arbetskamrater. Var femte ung kvinna i åldern 16 till 29 år, var utsatt, och fem av 100 män. Bland dem som var mellan 30 till 49 år blev var tionde kvinna utsatt och tre av 100 män. I den äldsta gruppen blev två respektive 1 av 100 personer utsatt.

När det gäller trakasserier från chefer och arbetskamraterna visar tendensen från år 1999 och framåt en stadig ökning, i alla åldersgrupper, från cirka 10 procent för alla kvinnor och 3 procent för alla män till cirka 13 procent för kvinnor och fem procent för män.

Tittar man på olika yrkesgrupper när det gäller trakasserier från chefer och arbetskamrater ser det ut så här bland kvinnorna:

9 procent, tekniker- och ingenjörsarbete

6 procent kontorspersonal

4 procent grundskollärare

För män:

6 procent, service-, omsorgs- och säkerhetsarbete och

7 procent, vård- och omsorg

 

Siffrorna är högre när det gäller trakasserier från andra än chefer och arbetskamrater för kvinnor:

15 procent barnmorskor och sjuksköterskor

13 procent sjukgymnaster, hälso- och sjukvård.

25 procent undersköterskor och sjukvårdsbiträden

14 procent försäljningsarbete

 

I Danmark har forskare analyserat 150 domar om sexuellt ofredande på arbetsplatsen sedan 1980-talet och intervjuat psykologer, jurister och fack- och arbetsgivare som varit inblandade.

Störst risk löper unga vikarier och praktikanter och i åtta fall av tio är det en manlig chef som är förövaren. De utsatta kvinnorna känner skuld och mår dåligt efteråt med depression och posttraumatiskt stressyndrom. Liksom i Sverige är det vanligast att inte gå till domstol utan att lösa problemen med förlikning, med sekretess och skadestånd. Boken heter ”Seksuele chikane på arbejdspladsen” från Aalborg Universitetsforlag. Författarna heter A Borchorst och L R Augustin.

Eva Ekelöf