Regelverk räcker inte för att hantera sexuella trakasserier

På Södertörns högskola finns det få fall av anmälda sexuella trakasserier som kan lagföras eller hamna i personalansvarsnämnden.

– Det betyder inte att det inte förekommer trakasserier, men mänskliga relationer är lite komplicerade och går inte alltid att hantera i regelverk, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

 

Om du som student blir konstigt bemött av din lärare som kommer med märkliga kommentarer och ger dig blickar, kan det leda till att du väljer bort den kursen, även om det inte handlar om rena sexuella trakasserier som kan lagföras.

Det kan vara en lärare som gärna umgås med studenterna och tittar extra mycket på tjejerna, men aldrig gör något fysiskt eller säger något tydligt diskriminerande. De yngre kvinnorna tycker ändå att det är väldigt obehagligt och söker sig därifrån.

– Då har det ju fått stora negativa konsekvenser för människor även om det inte handlar om några lagbrott. Därför behöver vi bli bättre på att föra in värdegrundsfrågor och uppförandefrågor i internutbildningar och interna diskussioner.

Gustav Amberg Foto: Anna HartvigFlera risksituationer

Gustav Amberg tycker att högskolan har bra koll på det formella regelverket, det som bryter mot diskrimineringslagstiftningen eller kan anmälas till DO.

– Samtidigt vet vi att studenter och doktorander befinner sig i en situation där de riskerar att bli utsatta eftersom de är beroende av personer som är mer seniora och ofta befinner sig i situationer som är lite slutna.

Respekt för andra människor

I och med metoo-rörelsen har det blivit tydligt att det legala regelsystemet inte rår på de här händelserna.

Gustav Amberg menar att det handlar om den psykosociala arbetsmiljön där det gäller att uppföra sig schysst och respektera andra människor.

– Man kan ju vara subtilt väldigt respektlös och undergrävande om man alltid fnyser eller tittar i taket när en viss person säger något.

Använda berättelserna förebyggande

Att synliggöra och förändra den rådande kulturen är en utmaning.

För att förebygga trakasserier kommer Södertörns högskola att använda sig av alla de berättelser som kommit fram i metoo-rörelsen i olika processutbildningar och workshops, i handledarutbildningar och pedagogiska utbildningar. Berättelserna kan användas som utgångspunkt för rollspel och diskussioner om hur de inblandade hade agerat i samma situation.

Förhoppningsvis kan det leda till att man funderar över sitt eget beteende och den kultur som råder på arbetsplatsen.

– Om det inte blir tydligt att vissa beteenden inte är okej, så ser man det inte ens som ett problem utan tänker kanske att det där är väl en privatsak. Med metoo tror jag att perspektivet skiftar lite. I en öppen och tillitsfull miljö där man har professionella relationer och litar på varandra, blir människor inte utsatta, menar Gustav Amberg.

Gustav Ambergs råd till chefer för att förebygga sexuella trakasserier och utsatthet

1. Som chef måste du tala om hur det ska vara. Man ska inte underskatta den effekt det kan få.

2. Liera dig med någon som har mycket kunskap om sexuella trakasserier och jämställdhet, som kan vara med under utbildningar.

3. Arbeta inte med frågan i separata projekt. Engagera alla som har ansvar och gå via prefekten. Det är de som måste se det som sitt ansvar att sexuella trakasserier inte får förkomma.

 

Ragnhild Larsson