Rejält med resurser i Danmark för att föra ut forskningsresultat

I Danmark satsas rejält med resurser för att föra ut resultat av arbetsmiljöforskningen till användarna. Det finns dels ett forskningsinstitut, som också har ett informationsuppdrag, dels ett kunskapscentrum, som populariserar forskningsresultaten och för ut dem på en rad olika sätt.

Det Nationale center for arbejdsmiljø i Köpenhamn, NFA, är Danmarks motsvarighet till Arbetslivsinstitutet. Här arbetar sextio arbetsmiljöforskare på heltid med forskning om fyra områden; psykisk arbetsmiljö, muskel- och skelettbesvär, nano-säkerhet samt arbetsolyckor och säkerhet. Andra forskningsprojekt på NFA handlar om sjukfrånvaro, ledning och organisation, buller, samt kemisk arbetsmiljö. Varje år publicerar forskarna på NFA cirka 120 vetenskapliga artiklar.

Ett team av informatörer med Hanna Sigga Madslund i spetsen berättar om alla dessa forskningsresultat på hemsidan arbejdsmiljoforskning.dk.

– Vi riktar oss till alla med ett professionellt intresse av arbetsmiljö; arbetsmarknadens parter, arbetsmiljörådgivare, forskare, danska arbetsmiljöverket, arbetsmarknadsdepartementet, studerande och lärare på universiteten, berättar Hanna Sigga Madslund, som själv är utbildad till biolog.

På hemsidan finns både populärvetenskapliga texter och strikt vetenskapliga artiklar. Här får läsarna tillgång till NFAs olika databaser om danskarnas arbetsmiljö och hälsa.

Prenumerera här på NFAs nyhetsbrev för senaste nytt inom dansk arbetsmiljöforskning. Brevet kommer en gång i veckan, och det går att välja bland olika ämnesområden. En stor del av resultaten är intressanta och användbara även i Sverige.

Kunskap direkt till arbetsplatserna

Videncenter for arbejdsmiljø är en del av Det nationale center for arbejdsmiljø. Videncentrets huvuduppgift är att förmedla populariserad forskning. Verksamheten startade år 2005. Hela Videncenter kostar 25 miljoner per år. Centret har 25 anställda.

– För några år sedan skrev forskarna själv sina populära versioner, men det blev alldeles för tungt och svårläst, säger Hanna Sigga Madslund.

Uppdraget gäller hela forskningsvärlden, även om man har närmaste kopplingen till Forskningscentret.

Centret har tre huvuduppgifter: Mediadirigering, tidning, webb.

Mediadirigering handlar om att bygga broar mellan forskning och arbetsliv, som även riktas mot och ger avtryck i allmän media.

Nätplatsens webbtidning ska ge överblick över dagens forskning, och innehåller texter, men även andra teknikformer som videoklipp. Den har en nyhet per dag, minst, och skickar ut nyhetsbrev en gång i veckan till 12 000 läsare, de allra flesta är arbetsmiljörepresentanter.

Arbetsmiljömagasinet Arbejdsmiljø kommer ut sedan 2005 och finansieras av arbetsmarknadens parter. Den går ut i 8 553 ex till sina prenumeranter och läses av cirka 50 000 pers. Utkommer 11 ggr per år.

– Målet är att erbjuda lättläst om forskning och ge praktiska verktyg till bättre arbetsmiljö. Det är den enda tidskriften med inriktning på enbart arbetsmiljön i Danmark, berättar Hanna Sigga Madslund.

Personalen på centret gör verksamhetsbesök inom arbetslivet, hittills har man gjort 300 stycken. Det är mycket populärt från båda hållen, på arbetsplatsen och hos centret.

Man gör även arbetsmiljökampanjer, i samverkan med parterna. De kan innehålla reklam i TV och på bussar, evenemang och spridning av information på torg och arbetsplatser.

Enligt en publik undersökning har man nått 25 procent av målgruppen via TV-reklam.

 

Anna Holmgren, Torbjörn Uhlin