Etikett: Danmark

Rejält med resurser i Danmark för att föra ut forskningsresultat

I Danmark satsas rejält med resurser för att föra ut resultaten av arbetsmiljöforskningen till användarna. Det finns dels ett forskningsinstitut, som också har ett informationsuppdrag, dels ett kunskapscentrum, som populariserar forskningsresultaten och för ut dem på en rad olika sätt.

Svetsare tillhör riskgrupperna i arbetslivet när det gäller nanoämnen. Foto: Jason Conlon

Dansk storsatsning kring nanomaterial gav kunskap om hot och bot

Efter tolv års dansk forskning om nano och arbetsmiljö törs professor Ulla Vogel slå fast: På många arbetsplatser är nanomaterial en okänd arbetsmiljörisk, som kan leda till
cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Men forskarna har också hoppfulla resultat: En del farhågor var ogrundade – och det går att minska riskerna på samma sätt som man minskar damm.