Etikett: NFA

Rejält med resurser i Danmark för att föra ut forskningsresultat

I Danmark satsas rejält med resurser för att föra ut resultaten av arbetsmiljöforskningen till användarna. Det finns dels ett forskningsinstitut, som också har ett informationsuppdrag, dels ett kunskapscentrum, som populariserar forskningsresultaten och för ut dem på en rad olika sätt.