Etikett: forskningskommunikation

Gå på museum och lär vad som gör att man kan må bra på jobbet

Forskning om vad som bidrar till hälsa och ökat välbefinnande på arbetet är temat för en museiutställning som Arbetets museum i Norrköping 2010 tog fram i samarbete med arbetsmiljöforskare och LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

– Vi vill identifiera vilka arbetsplatser som fungerar och vad som är deras framgångsfaktorer – och hur man kan sprida dessa, säger Niklas Cserhalmi, biträdande museidirektör och projektledare.

”Forskarna själva måste engagera sig i att föra ut sin forskning”

Hela sitt liv har Ilan Chabay arbetat med att föra ut vetenskap så att den blir förstådd och använd. Han tycker forskare överlag är ointresserade av att föra ut sina resultat till allmänheten och att de borde engagera sig mer åt att fundera över hur det ska gå till.

Rejält med resurser i Danmark för att föra ut forskningsresultat

I Danmark satsas rejält med resurser för att föra ut resultaten av arbetsmiljöforskningen till användarna. Det finns dels ett forskningsinstitut, som också har ett informationsuppdrag, dels ett kunskapscentrum, som populariserar forskningsresultaten och för ut dem på en rad olika sätt.

Alla forskare måste informera allmänheten om sina resultat.

Hemsidan arbetsmiljoforskning.se hotad av nedläggning

AFA Försäkring har avslagit föreningen Arbetslivsjournalisternas förslag om att fortsätta och utvidga hemsidan. Avslaget lär enligt välinformerade källor beror på att arbetsmiljöforskning.se, visserligen är utmärkt, men att den bedriver forskningsinformation, inte forskning.  Därför ska sidan inte finansieras med forskningsmedel.