Halksäkrare skor på G

Bättre skor och underlag för säkrare fotarbete.

Det är målet för ett projekt där forskare i Lund studerar hur människans balansförmåga samspelar med friktionen mellan sko och underlag, och vad detta betyder för halk- och fallrisker.

 

En tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor är fallolyckor, vanligen när människor halkar inom- och utomhus. Olyckorna leder ofta till lång sjukskrivning.

Projektledare är Chuansi Gao, som har skrivit en avhandling om fallrisker på underlag av is och snö. Han arbetar vid klimatlaboratoriet, Avdelningen för Ergonomi- och Aerosolteknologi inom Institutionen för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola.

Projektet ska leda fram till praktiska resultat som rekommendationer för hur man ska utforma bättre skor, underlag och arbetsplatser.

 

Torbjörn Uhlin