Forskare demonstrerar hur tröjan registrerar belastningen vid olika rörelser. (Foto: Ragnhild Larsson)

En smart tröja kollar belastningen

Forskare vid KI och KTH har under många år arbetat med att få fram en tröja som mäter och riskbedömer belastning i överarmar och rygg.

Jörgen Eklund, KTH

Jörgen Eklund, professor emeritus vid KTH, har tillsammans med Mikael Forsman lett flera forskningsprojekt om smarta textilier. Och forskningen fortsätter.

-Vi arbetar ett projekt om att mäta belastning av nacke, hand och handled, så att vi kan få med de delarna också, berättar han.

– I de tröjor som finns nu, kan man redan mäta hjärtfrekvens, Och vi har protyper till utrustning för att mäta andningsdjup.

Forskarna har även studier på gång om att med sensorförsedda arbetshandskar kunna mäta vibrationer vid arbete, exempelvis med handhållna maskiner. 

Belastningströjan demonstreras av Lars Hansson.(Foto: Ragnhild Larsson)

 Belastningströjan finns närmare beskriven i Användbart nummer 1 2019.  Nu kan man köpa eller hyra  en mer utvecklad version av  tröjan, hos Wergonic, som är ett ”avknoppningsföretag” med koppling till KTH.  I april 2023 hade företaget sålt över 20 enheter och i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Örebro, och Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm har man hyrt ut fler.  Det pågår pilotprojekt i samarbete med kunder för att förbättra värdet av systemet.

Jörgen Eklund berättar att forskargruppen också arbetar med ett forskningprojekt, stött av Vinnova, med målet att underlätta för företagshälsovården att utnyttja de möjligheter som finns i smarta arbetskläder, för att få fram mer och bättre mätdata, som stöd för riskbedömningar

Forkarna samarbetar även med ett antal företag om ett annat Vinnova-projekt: ”Hälsa, säkerhet och kvalitet i en digital plattform för tillverkningspersonal”.  Till de samarbetande företagen hör SKF, Astra Zeneca, Volvo Cars och Volvo Construction Equipment.

Mats Utbult