Kina är AI-tvåa i världen.. Regimen och företagen antänder AI för attt övervaka medborgare och anställda..(Foto: Julian Viry)

Med ny teknik kan vi övervakas hela dagen

AI kan leda till stora effektivitetsvinster. Men risken för ständig övervakning av personalen är uppenbar. Det menar Mattias Burell från Mälardalens universitet.

Tänk dig följande:

När du kommer till jobbet på morgonen ska du ställa om mobilen till arbetsläge. Vissa appar, som GPS och säkerhetsprogram, måste vara påslagna hela tiden. Du blir insläppt i huvudentrén genom ansiktsigenkänning. Det finns webcams och sensorer överallt i kontoret. I din dator finns sensorer och appar som hela tiden registrerar vad du gör. Du ska ha ett armband på dig som kollar puls, kroppstemperatur och stressnivå – ett led i företagets hälsoarbete.

Övervakning av e-post

Låter det som science fiction? Delvis kanske det är det. Idag. Men faktum är att all den här tekniken redan finns. Den väntar bara på att börja tillämpas.

Mattias Burell menar att vi måste vara beredda på det värsta när det gäller AI. Foto: Eli Burell

Exempel är hämtade från Mattias Burells och Kristina Sandklefs rapport AIutvecklingen i Kina Påverkan på svensk tjänstemannasektor.  Rapporten beställdes av TCO:s tankesmedja Futurion. Mattias Burell, statsvetare och forskare vid Mälardalens universitet, säger att tanken med att måla upp en sådan här scen var att beskriva en dystopi som kunde provocera till eftertanke. – Men faktum är att en del inslag ser vi redan, som till exempel övervakning av e-post och kommunikation.

Han har i många år intresserat sig för och skrivit om utvecklingen på arbetsmarknaden i Kina. Landet satsar hårt på att bli världsledande inom AI. I dagsläget är man nummer två, efter USA. Flera av teknikerna används för övervakning av medborgare och anställda. Nycklarna till den snabba utvecklingen i Kina är, säger Mattias Burell, den stora befolkningen och därmed de stora mängderna data som kan användas i olika algoritmer för att analysera beteenden, shoppingmönster och i förlängningen åsikter.

Utifrån vad som sker där kan man få syn på framtida trender när det gäller tillämpning av AI. Samtidigt ska man inte stirra sig blind på Kina. Många företag och många länder försöker att hinna med tåget. Under pandemin utvecklade till exempel en hel del företag i Väst tekniker för att hålla koll på anställda som distansarbetar.

Möjligheterna till övervakning av funnits länge, genom allt från kameror till system som mäter antalet tangenttryck. Med AI kan uppgifterna analyseras vidare och bidra till olika slutsatser om den anställde.

Bör råda öppenhet

Allt är dock inte övervakning. Utvecklingen är varken svart eller vit. Mycket av AI-tekniken kan få positiva konsekvenser, anser han.

– Det finns AI-stöd som snabbt kan analysera mängder av röntgenplåtar. Om AI kan hjälpa läkaren med sådana uppgifter är det ju jättebra. Eller om AI kan hjälpa Försäkringskassan att fatta mer tillförlitliga beslut. Då är jag helt för det.

Det viktiga är att tekniken inte införs över huvudet på människor, menar Mattias Burell. På det sättet liknar AI tidigare tekniska innovationer.

– Det är inte bara ledningen eller it-avdelningen som ska införa AI på arbetsplatsen. Det ska råda öppenhet och finnas facklig insyn. Annars finns risken för en smygande utveckling där vi till slut blir övervakade hela arbetsdagen.

Jonas Fogelqvist