- Att jämföra affärsnytta är mycket mer effektivt och spännande än att bara räkna pengar, säger Ann-Beth Antonsson. Foto: Anna Holmgren

Affärsnytta intressantare än pengar

– Det finns mycket diskussion om att arbetsmiljö lönar sig. Men det är inte så enkelt att det bara går att räkna i kronor och ören, även om de goda exempel vi hittade verkade ha rätt bra ekonomi, säger Ann-Beth Antonsson, projektledare för Allt om städ, IVL.

 

Ett delprojekt i Allt om städ var att hitta städföretag som är goda exempel på företag med en bra arbetsmiljö. På hemsidan www.alltomstad.se ligger åtta sådana goda exempel som forskarna samlat.

Det visade sig att de åtta företagen hade god lönsamhet, låga kostnader för sjukfrånvaro, nöjda kunder, låg personalomsättning, få rehabiliteringsfall.

Lönar sig satsningarna?

– Det finns mycket diskussion om att arbetsmiljö lönar sig. Men det är inte så enkelt att det bara går att räkna i kronor och ören, även om de goda exempel vi hittade verkade ha rätt bra ekonomi, säger Ann-Beth Antonsson, projektledare för Allt om städ på IVL.

Forskarna hade besvär med att hitta företag som var tillräckligt bra på arbetsmiljöarbete.

– Det blev en rejäl sållning. Man kan inte bara gå på hörsägen, säger Ann-Beth.

Ergonomen Lisa Schmidt på IVL ringde runt till företag som hon fått tips om och hämtade uppgifter om städmetoder och sjukfrånvaro.

Åtta goda exempel

Till sist hittade hon de åtta företag som finns nämnda nedan. Insatser de gjorde för att förbättra arbetsmiljön var till exempel att fånga upp tidiga signaler på problem i arbetet som kan leda till sjukskrivning, och att de såg till att ingen skulle överbelastas i arbetet.

De åtta företagen som klarade gallringen var lokalvården inom Kronobergs landsting, Reneriet AB, enheten för städservice inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Salabostäder, Scandic hotell i Linköping, Servicestyrkan i Sverige AB, Städpojkarna AB och TS Lokalvård AB.

Drivkraften en bättre organisation

Det intressanta med de goda exemplen var att forskarna kunde se att drivkraften för en bra arbetsmiljö inte bara handlade om att tjäna pengar. Svaret fanns på en annan bog.

– Det handlar om mjukare frågor, som är minst lika viktiga som ekonomisk lönsamhet, säger Ann-Beth Antonsson.

När cheferna hade tagit tag i långtidssjukfrånvaro och löst en del av de gamla problemen med arbetsmiljön, då hade de också fått en hel organisation som fungerade bättre. Det fick till resultat att cheferna började jobba normaltid från att ha jobbat sextiotimmars vecka. Och chefernas eget arbete förändrades radikalt.

Hittade affärsnytta

– I stället för att vara en problemhanterare skiftade chefen över till att planera och utveckla hela verksamheten på företaget. Det blev en jättestark drivkraft.Cheferna i de goda exemplen jobbade med hela personalens delaktighet och ansvar. De var tydliga om vad som ingår i städområdena och tydliga om att städarna är viktiga. Då fick de också väldigt lite klagomål från kunder, och väldigt lite tid gick åt till sådana problem.

– Att jämföra affärsnytta är mycket mer effektivt och spännande än att bara räkna pengar, säger Ann-Beth Antonsson.

Ingen småföretagsromantiker

Hon började sin karriär med att studera arbetsmiljöproblem på småföretag.

– Jag är ingen småföretagsromantiker, säger hon.

Hon har ägnat tid åt att försöka förstå småföretagarna, komma underfund med hur de tänker, så att hon lättare kan anpassa sitt budskap till deras behov. Det gäller att inse arbetsmiljö bara är en liten bit av företagarnas tillvaro.

– De flesta småföretagare vill väl. De är inte heroiska eller illvilliga, det är folk som försöker göra så gott de kan efter sina förutsättningar, säger Ann-Beth.

Hennes arbete på IVL handlar om att stärka småföretagarna att göra en så bra arbetsmiljö som möjligt med en rimlig arbetsinsats.

– Det gäller att hitta lösningar och goda exempel som kombinerar affärsnytta med god arbetsmiljö, och att hitta drivkrafter för goda lösningar, säger Ann-Beth Antonsson.

Anna Holmgren

 

Läs mer:

Här finns hela rapporten:IVL-Rapport: ”Städföretag som ligger före och tjänar på det”

Kan vi lära av goda exempel och vad kan vi lära?

Jämför: Svara på 6 frågor och jämför ert städföretag med andra

Här kan du jämföra ditt eget företag med de åtta goda exemplen när det gäller utveckling, problemhantering, klagomål från kunder, chefens arbetstid, ekonomiskt resultat och sjukfrånvaro.

Goda råd: Råd från framgångsrika städföretag

Det finns mycket framgångsrika företag har gemensamt. Här finns några råd och erfarenheter från dem. Det handlar om allt från ledarskap till städtekniker.