Arbetsmiljöforskning.se

Utgivning tryggad för Arbetsmiljöforskning.se?

Tidskriften Användbart! har fått bidrag för tre år framåt. Den ges ut av Arbetsmiljöforskning.se och har nu fått 720 000 kr från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

 

– Det här ger en bra grund för utgivningen 2014 till 2016. Användbart! är ett unikt medium, vi är de enda som skriver enbart om forskning på arbetsmiljöområdet, säger Eva Ekelöf, ansvarig utgivare.

Nätplatsen och tidningen drivs av nätverksföretaget Arbetslivsjournalisterna. Nyheterna på webb och i ett elektroniskt nyhetsbrev uppdateras varje månad. Tidskriften Användbart! är en pdf-tidning där man kan läsa utförliga artiklar om ny forskning inom arbetsmiljö.

Forskningsrådet Forte (tidigare Fas) fick en ansökan om ett större belopp, som skulle räcka till fortsatt kvartalsutgivning. Nu blev det ett mindre bidrag än det sökta.

– Vi får rätta mun efter matsäck, kanske gå ner i antal nummer och sidantal, och även söka ytterligare finansiering, säger Eva Ekelöf.

Nödvändig

Hon ser tidningen som unik och efterfrågad.

– Vi är de enda som skriver enbart om forskning inom arbetsmiljö, om hur forskningen kan användas ute på arbetsplatserna, och vi har arbetsplatsen i centrum. Vi nyttiggör forskningen på ett sätt som ingen annan gör.

– Det här efterfrågas även av forskarna, en central kunskapskälla om forskningen. Det har saknats sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007, säger Eva Ekelöf som själv också medarbetar i tidningen.

Skyddsombud

Utgivningen riktar sig bland annat till skyddsombud och fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga chefer och specialister på arbetsplatserna, liksom människor inom företagshälsovården.

Sajten är också tänkt för journalister och övriga intresserade. Innehållet är sökbart utifrån forskningsområde, som ”buller” eller ”belastningsskador”, och även utifrån bransch.

Bidrag och annonser

Arbetsmiljöforskning.se startade 2010 inom ramen för ett forskningsprogram finansierat av AFA Försäkring, ett försäkringsbolag på arbetslivsområdet. Startpengarna räckte till drygt tre års utgivning. Sedan januari 2013 drivs den populärvetenskapliga nätplatsen vidare av frilanskooperativet Arbetslivsjournalisterna, en ekonomisk förening som grundades 1999.

– Vi har engagerat en annonssäljare och hoppas att få ökade intäkter efter hand. Vi hoppas också på sponsorer som Vinnova och Arbetsmiljöverket, säger Eva Ekelöf.

Redaktionen består för närvarande av frilansjournalisterna Eva Ekelöf, Torbjörn Uhlin (chefredaktör),  Roland Cox, Margareta Edling, Anna Holmgren, Ragnhild Larsson och Suzanne Vikström.

 

Roland Cox