Nytt instrument testar muskelkontroll

Med hjälp av ett nytt instrument ska Hans Richter och andra forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning visa hur synkrävande arbete påverkar vår kontroll av musklerna. Det ska leda till bättre synergonomi. Det nya instrumentet är ett program i en dator. Hans Richter och hans kollegor ska testa hur människor påverkas i muskelkontrollen av att arbeta med synkrävande närarbete. Han undersöker dels friska kontrollpersoner, som har besvär från nacke och skuldra, dels synsvaga personer, som också har belastningsbesvär. Undersökningen ska svara på frågor om hur nedsatt syn och muskelkontroll hänger ihop med besvär i nacke och skuldror. Kunskap om hur störningarna i muskelkontrollen ser ut underlättar arbetet med att förbättra synergonomi och minska muskelbesvär på arbetsplatserna. Det är Afa Försäkring som har gett Hans Richter ett anslag för att ta fram testprogrammet, som ett led i sin fortsatta forskning om hur ögat styr våra muskler.