Suddspänd. Ögat styr din kropp mer än du tror

Suddiga bokstäver på bildskärmen gör att ditt öga spänner sina muskler – och utan att du är medveten om det spänner du då också musklerna i nacke och axlar. Du placerar automatiskt kroppen så att ögat ser så bra som möjligt. Det går ut över musklerna. Följden blir ofta huvudvärk, trötta ögon och värk i nacke och axlar. Det visar Hans Richter och andra forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning.Inne i ditt öga finns en muskel, fokuseringsmuskeln eller ciliarmuskeln, som reglerar ögonlinsens optiska brytstyrka, det vill säga hur linsen kupas. När din blick fixerar något närbeläget, litet eller suddigt, spänns muskeln och linsen blir kupigare. Sådant närarbete innebär att muskeln normalt sett är anspänd för att anpassa ögats fokus till seende på nära håll. Fokuseringsmuskeln står i förbindelse med det autonoma nervsystemet (det som är utanför din viljas kontroll) och med dina muskler i nacke och skuldror. Kravet på ögats muskler ökar när det som du tittar på är suddigt, ligger på nära avstånd, eller är litet, som en bokstav på en bildskärm.

Signaler till hjärnan

Många som jobbar vid bildskärm kan få ont i axlarna och skuldrorna. Tidigare trodde man att dessa problem bara berodde på att bildskärmsarbetarna satt fel eller för länge. Ny forskning visar alltså att problemen också kan bero på att ögonen får anstränga sig för mycket. När ett trött öga fokuserar ett objekt på nära håll, måste det centrala nervsystemet ge fler aktiveringssignaler till fokuseringsmuskeln för att bibehålla skärpan. – Ju mer fokuseringsmuskeln spänns för att kompensera för en optisk oskärpa, desto högre blir muskelspänningarna i nacke och skuldror, säger Hans Richter. Den centrala delen av näthinnan kallas fovean. Det är bara med den som vi kan urskilja de små detaljerna och det är den som utlöser och styr ögats fokusering. Därför är vi beroende av att hålla ögat, huvudet och axlarna stilla, för att bibehålla fokuseringen. När vi ställs inför stora krav på att ögat ska vara fokuserat stabiliserar vi huvud, axlar och nacke extra mycket. Förmodligen är detta förklaringen till den högre muskelspänningen i nacke och skuldror. Ansträngda ögon kan på detta sätt ge smärtor i axlarna, när hjärnan kompenserar automatisk för optisk oskärpa.

Bildskärmsarbete

Nästan var tredje person med arbete vid bildskärm lider av trötthet, sveda och obehag i ögonen. Hans Richter har studerat 4 000 bildskärmsarbetare och undersökt deras syn och besvär i nacke och skuldror. Undersökningen visade att synfel ledde till ökad tendens att rapportera besvär i nacke och skuldror. – De som bar glasögon hade högre tendens att rapportera nackbesvär, berättar Hans Richter. En förklaring till det kan vara att det åldrande ögat är sämre på att fokusera på nära håll. Synen förändras, speciellt efter att man fyllt 40. Då ser man sämre på nära håll, beroende på åldersförändringar i ögats lins. Allt närarbete kan bli en riskfaktor för smärta i nacke och skuldror. Hela kroppen anpassas efter synbehovet, visar forskningen, och det kan i sin tur leda till låsta och ansträngande arbetsställningar. – Synergonomin är ett viktigt men eftersatt område. De lagar och förordningar som finns tillämpas inte, säger Hans Richter.

Tvärvetenskapligt samarbete

Han hoppas att sjukgymnaster, ergonomer och optiker börjar samarbeta oftare, nu när man vet mer om hur ögonen påverkar kroppen. Det finns både besvär att undvika och pengar att spara för samhället. – Flera olika forskningsdiscipliner måste också samarbeta för att vi ska kunna kartlägga och förstå hur ögats reaktioner länkas ihop med muskelaktivitet i nacke och skuldra, säger Hans Richter. Hans förhoppning är att ett sådant samarbete leder till att man med enkla metoder ska kunna förebygga och minska besvär i nacke och skuldror, som uppstår vid synansträngande närarbete, till exempel bildskärmsarbete. Det handlar både om att utforma arbetsplatsen bättre och att anpassa glasögon till det arbete det gäller.

Suddiga bokstäver på skärmen

En arbetstagare har rätt till regelbundna ögonundersökningar, om man arbetar en timma eller längre framför datorn per dag. Yngre personer behöver undersökningar vart tredje till femte år och de som är över 45–50 år oftare. Det berättar Per Nylén på Arbetsmiljöverket. – Bokstäver på bildskärmar har inte skarpa konturer, utan är suddigare än tryckt text. Därför blir man mer trött i ögonen vid bildskärmsarbete, förklarar han. När man läser tryckt text kan man dessutom själv vinkla boken eller tidningen och sänka blicken så att synen blir optimal.– Bildskärmens vinkel bör vara 20 grader, men är det sällan. Dessutom är tecknen ofta för små i de flesta programvaror. Tecknen kan förstoras, men blir suddigare i en lägre upplösning. Då får ögonen jobba mer, säger Per Nylén. Arbetsgivaren ska stå för kostnaden för terminalglasögon och andra synhjälpmedel som behövs för att utföra arbetet.