Återvinning kan leda till hot och ilska, berättar personalen.

Hotfull miljö på återvinningsstation

Hot med tegelsten, utskällning och risk att bli påkörd av ilskna kunder möter personalen på återvinningsstationer. Det och risker med kontanthantering är huvudpunkter under ett personalmöte på MERAB i Eslöv en novemberkväll.

– Sluta direkt med att ta emot kontanter tills det finns säkra rutiner, uppmanar Gerhard Wendt, regionalt skyddsombud på Transport Skåne.

 

Nyss var läget uppåt med en god smörgåstårta som drivmedel för snacket. Kul och intressant att ses för personalen på MERABs, Mellersta Skånes Renhållnings AB, mötesplats. Det är inte så ofta man möts så här, får facket veta.

Det är Transportfacket som samlat medlemmarna till mötet. Orsaken är besvärliga situationer och brister i arbetsmiljön. Det tjugotalet medlemmar som samlas finns på återvinningsstationer i Eslöv, Höör och Hörby.

Ta emot skit

Nu blir stämningen alltmer dämpad, när berättelserna om hot och andra problem som med ljus, lyft, information och kontanthantering gör vardagen så tydlig.

Sandra minns den svåra händelsen när hon sade till en kund att inte lägga matavfall i containern för brännbart. ”Men i Danmark är det tillåtet”, replikerade kunden. Sandra höll fast vid sorteringen. Då blev kunden förbannad, gick till bilen och hämtade en tegelsten som han höjde: ”Vill du ha denna i pannan, eller …”.

– Jag blev förbannad och sade åt honom att lägga undan den och sedan sortera avfallet rätt, säger Sandra. Då märkte jag att han var labil, vek undan och la bort tegelstenen. Sedan bad han om ursäkt.

Efter blev Sandra chockad, hon kom sig inte för att anmäla händelsen eller ta upp det med chefen.

– Här är rutiner väldigt viktiga, så att man har stöd för att agera vidare, säger Gerhard Wendt. Tyvärr tvingas ni ta emot mycket skit i er yrkesroll. Men det är viktigt att förebygga så att inte fler bär sig illa åt. Ni ska inte behöva ta emot allt, utan även kunna lämna kunden och gå därifrån.

Andra historier kommer fram, där folk backar mot personal, skriker och vägrar lyda. Eller ”sakletarna” som är ute efter att stjäla material och bråkar när de anställda kollar upp dem.

Körde mot Daniel

Där finns de som kommer med tung last och inte orkar lyfta utan kräver att få hjälp, ”det är du väl till för”. Eller ”kattmannen” som vägrar acceptera att han inte får lämna sand och för ett jäkla liv och bråkar med alla, och häller i sanden i containern för brännbart. Varenda gång.

Daniel berättar om kunden som skulle slänga en golvlampa. En kvinnlig kollega upplevde kunden som hotfull när hon berättade var elektroniken skulle vara. Då skruvade kunden av glödlampan och kastade golvlampan i metallskroten. Kollegan bad Daniel ta över. Han fiskade upp golvlampan och gick till kunden.

– Jag sade till honom var den skulle vara och gav lampan till honom, säger Daniel. Då gick han tillbaka till skroten och kastade den bland metallen igen, och skällde och gormade att den skulle dit.Kunden gick till sin bil, startade den, gjorde ett fullt rattutslag och körde mot Daniel som fick backa några steg för att inte bli påkörd. Genom fönstret skrek kunden ”ditt pucko”.

– Dagen därpå sade chefen att han fått ett mejl om att kunden kände sig illa behandlad. Chefen hade svarat att personalen vet bäst och att han borde lyssna på oss, inte bråka.

En handlingsplan och ökad tydlighet i återvinningscentralens information till kunden efterlyste de fackliga företrädarna Kenneth Pettersson, miljöombud, och Martin Svensson, fackligt ombud på MERAB.

– Cheferna borde komma ut och se hur vi har det, tycker Martin Svensson. De skulle följa med när vi visar olika brister.Dålig information till kunderna skapar problem. Ibland har nya regler gått ut till kunderna innan de anställda fått höra om dem.

– Det ger verkligen onödiga konflikter, när kunden vet bättre, säger Kenneth Pettersson.

Bryta lunchen

Fler risker kommer upp. Belysningen är även en säkerhetsfråga, ofta känner siste och förste man sig otrygg när det är mörk. Där man kan sätta in timer så att det lyser när man kommer och går från jobbet.

Larm är också en insats som kan ge trygghet och förebygga våld, liksom kameraövervakning. Framför allt vid ensamarbete ute på plattan, i dispyter om sorteringen.Bättre skyltar och tydligare anvisningar är andra förslag. Likaså att det görs klart att de anställda har rätt till sin lunch. Ibland knackar kunder på fönstret och ropar: Kommer du aldrig!

– Man kan inte koppla av utan bryter hellre lunchen för att slippa bli störd, säger Sandra.Så var det pengahanteringen. Kompostjorden som man skapar på stationen säljs, och den är attraktiv för kunderna. De får betala till personalen, som lämnar kvitto och stoppar pengarna på sig. Den som är sist kvar tar hand om pengarna över natten. Det finns inga skrivna regler för hanteringen, och inga säkerhetsskåp eller vakter som stöd.

– Ni får inte utsätta er för riskerna med pengarna, säger Gerhard Wendt. Denna galna hantering måste upphöra innan det händer något illa med er. Sluta omedelbart, och hänvisa till mig.

– Det är arbetsgivarens ansvar, lös inte också denna fråga åt dem. Det är röd risk och skulle kunna bli ett skyddsombudsstopp eftersom det är så otydligt hanterat av arbetsgivaren.

Med de orden upplöstes mötet. Uppgiften för personalen blir att skriva ner brister och gärna föreslå lösningar. Sedan ska ett möte anordnas med arbetsgivaren. Där ska ingå skyddsrond och genomgång med skyddsombuden.

 

Torbjörn Uhlin

Fakta

MERAB är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Återvinningen sker vid lokala behandlings- och deponeringsanläggningar.MERAB svarar även för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av förpackningar i samtliga ägarkommuner.