Lean påverkar arbetsmiljön

 Lean har kommit för att stanna. Det går inte att stoppa den globala utvecklingen mot en rationellare produktion. Det gäller för fackföreningar och företag att organisera arbetet så att det passar in i leankonceptet – samtidigt som det uppfyller kraven på god arbetsmiljö.

Detta är den övergripande slutsats Lena Abrahamsson kommit fram till när det gäller lean. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och leder det nätverk med cirka trettio arbetslivsforskare, som studerar lean och andra rationaliseringsstrategier från Nordamerika och Japan.

– Mycket av leanforskningen har handlat om definitionen av lean och införandet av lean i organisationer och företag. Konsekvenserna av lean för arbetsmiljön finns det inte lika mycket forskning om, även om det finns en del bra studier, enligt Lena Abrahamsson.

Lean in på dagis och sjukhus

När lean först infördes, under 1990-talet, handlade det mest om organisationen av produktionen i industrin. Den andra fasen, som pågår nu, är mer genomgripande än den första och den berör många fler branscher.

– Vi är nästan helt indoktrinerade av lean i dag. Det finns på dagis och sjukhus, överallt runt om oss, säger Lena Abrahamsson.

Men lean införs inte likadant överallt. Löpande band fungerar inte i all produktion. De flesta företag och organisationer väljer de aspekter av lean, som är möjliga för dem att införa.

 

Vad är lean och hur skiljer det sig från andra sätt att rationalisera?

– Lean har två aspekter, den fysiska i uppläggningen av produktionen, och den mentala som innehåller delaktighet och engagemang, säger Lena Abrahamsson.

I den fysiska produktionen handlar lean om att ta bort mellanlager, att arbeta ”just in time”, att producera rätt sak i rätt tid i rätt mängd, utan slöseri. Det sker genom att organisera produktionen i ett flöde och att effektivisera dessa flöden. Och det sker genom att standardisera arbetet så att alla vet vad de ska göra.

– Kärnan i lean är standardisering och flödesorganisation – i det extrema fallet löpande band och väldigt standardiserade arbetsuppgifter ända ner på detaljnivå.

Mental effektivitet

Lean handlar också om att göra alla anställda mentalt engagerade i effektivisering och förbättringar.

– Då gäller det att visualisera, att göra produktionen transparent, så att alla ska se den. Alla, inte bara cheferna, ska se sammanhangen, ha en överblick och förståelse för produktionen. I det som kallas daglig styrning ska alla vara delaktiga i vad som behöver göras för att nå målen, för att leverera rätt sak i rätt tid.

Förut pratade företagen om en rationaliseringsstrategi, som hette PIA, att minimera produkter i arbetena, att binda så lite kapital som möjligt i produkter i arbete, och i lager.

Lean är att gå ett steg till. Lean handlar om att minimera allt slöseri, att minimera allt bundet kapital, i varor, maskiner, redskap, att skapa ordning och reda i produktionen, att inte utföra onödigt arbete, inte gå för långa sträckor.

Precisionsbemanning

Jakten på onödiga kostnader handlar också om bemanningen. Många företag har ökat andelen tillfälligt anställda. Det gäller att optimera bemanningen för precis det arbete som finns att göra. En inriktning i industriföretag verkar numera vara att 30 procent av de anställda inte ska vara fast anställda. De ska vara tillfälligt anställda eller tas in via bemanningsbolag, så att företaget inte behöver dras med dessa kostnader i nedgångar.

– Detta är en extrem tillämpning av just in time-idén, säger Lena Abrahamsson.

Vad betyder lean för arbetsmiljön?

Flera saker med lean kan vara positiva för arbetsmiljön, till exempel att det krävs att man städar upp på arbetsplatsen. Det leder till bättre arbetsmiljö, inte bara i varuproduktionen. Det kan också vara positivt att lean innebär att minska allt slöseri.

– Det är slöseri om folk blir sjuka på jobbet, det kostar pengar och det blir bökigt. De som har ont producerar inte, säger Lena Abrahamsson.

Positivt kan vara att lean ofta innebär en delaktighet och en medverkan från en stor mängd av personalen, som får vara med och planera sin egen arbetsdag.

– De som är leanfrälsta, som är inne i en leantransformering, de rycks ofta med i euforin att lean är bra och roligt, säger hon.

Inte bara positivt

Men lean är inte enbart positivt eller negativt. Företagen har många val att göra. Det finns möjlighet för företagen att använda lean på olika sätt.

–Företagen som inför lean kan välja att inte standardisera in på bara skinnet. Det gäller att inte driva det för långt, att inte plocka bort lärandet, att komma ihåg att människor och organisationer utvecklas om de får tänka själva, säger Lena Abrahamsson.

Standardiseringsarbetet är ofta roligt, men när det är färdigt måste de anställda fortlöpande få vara med i utvecklingsarbetet, om arbetet ska förbli intressant.

 

Ger lean olika utfall för män och för kvinnor?

Med lean ökar standardiseringen och specialiseringen av arbetet. Arbetsuppgifter renodlas. Ibland leder det till en försämring för jämställdheten. En del industriföretag har plockat bort teknikfunktionen från arbetslagen och gjort det till en specialfunktion.

– Teknik har en viss tendens att hamna hos männen. Det är bekymmersamt, för det har skapat en ny könsdelning, som inte fanns tidigare.

Starka killar i stället för hjälpmedel

Det finns studier i England, Frankrike och Belgien av hur man infört lean. Enligt dessa studier skapar lean mer specialisering, mer uppdelning av jobben, mer löpande band.

– I stället för att underlätta där det är tungt, anser man att det kostar pengar att införa teknikhjälpmedel. Då sätter man starka killar där och kvinnorna på lättare montering, som sliter på ett annat sätt på kroppen. I dessa fall blir lean en försämring för både män och kvinnor, säger Lena Abrahamsson.

 

Anna Holmgren