En palett av arbetssätt och kontorstyper kan bidra till ett hälsosammare arbetsliv

Byggföretaget NCCs huvudkontor i Solna använder arbetsmiljöforskning i ett kontorskoncept som byggs vidare allt eftersom företaget utvecklas. Arkitekten och tidigare forskaren Alexandra Moore antog utmaningen att skapa hälsosamma arbetsplatser för cirka 1000 anställda på en yta byggd för 600.

– Min filosofi är en arbetsplats som anpassar sig efter människan och inte tvärtom, säger Alexandra Moore, tidigare forskare i arbetsvetenskap på Luleå Tekniska universitet och KTH, som i samarbete med sitt designteam och NCC hittills skapat tre nya kontorskoncept varav ett är pågående.

Dålig arbetsmiljö i kontorslandskap

Arbetsmiljön i öppna kontorslandskap leder till ökade risker för stress på grund av buller och störningar visar forskning. Det orsakar koncentrationsproblem och ineffektivitet.

– Länge har antingen öppna kontorslandskap med inslag av vackert och fult, effektivt och ineffektivt eller enskilda rum funnits. Nu finns varianter av flex- eller aktivitetsbaserade kontor, där vi försöker hitta den bästa lösningen, säger Alexandra Moore.

Egen forskning användbar

Som forskare specialiserade hon sig i arbetsvetenskap inom teknisk psykologi och utgick ifrån människors psykiska behov och förutsättningar.

– De psykosociala faktorer som gav utslag var social gemenskap, delaktighet och relationer till arbetet, men även känslan av kontroll, kopplingen till revir och tillhörighet, hade betydelse för hur designfaktorer sattes ihop.

Inför arbetet med NCCs kontorsutveckling tog hon med sig tankarna om hur människor påverkas av yttre faktorer. Det var problem med byggnadens vägglägen, så Alexandra Moore och hennes team tvingades anpassa huset maximalt med ventilation och ljus. Lösningen med att få in många arbetsplatser på en liten yta blev att placera dem i rader.

– Hur skapar man en trevlig och kreativ atmosfär som stimulerar arbete då? säger hon retoriskt i hissen väg upp till IT-avdelningen.

Rum i rummet ger ro

Den genomskinliga hissen åker ljudlöst upp till sjunde våningen. Här på IT-avdelningen har de anställda efter önskemål fått så kallade ”snacke-holkar” insprängda i korridoren. Små rum i rummet med plats för två och ett bord i mitten. Vid bordet, från golv till tak, går en färgad plexiglasskiva som skärmar av ut mot korridoren. De tre holkarna, designade av Alexandra Moore och kollegan Tore Åberg, är klädda i en ljudabsorberande silkesmatta som går i några av NCCs profilfärger, orange, grönt och plommon.

– Här kan personalen slinka in för ett snabbmöte eller för att få läsro.

Avdelningen har också separata telefonrum för ostörda samtal. Ute i foajén pågår ett möte i gröna ”pratsoffor” med höga ryggar som skärmar av och ramar in sofforna som i ett eget bås. Ingen går fram och stör här, påpekar hon.

Aktivitetsbaserade kontor med zoner

NCCs nya arbetsplatser, som tidigare var cellkontor, är utformade i ett mellanting av flex- och aktivitetsbaserade kontor.

– Dagens fantastiska teknik gör oss mobila, och här är det bara någon tredjedel till hälften som är närvarande vid sin plats.

De borttagna platserna frigör utrymme för samtals-, projekt- och teamzoner. Ljud, belysning och ventilation är det viktigaste, berättar Alexandra Moore, men också fina bilder och färger att vila ögonen på.

Öppet mobilt kontor med vi-känsla

Avdelning Boende, som utvecklar bostadsområden och bostadshus, har fått ett helt öppet och mobilt kontor. Här låg fokus på att skapa tillhörighet, hemvist, känslan av eget revir, trygghet och lugn. Lösningen; platser i en traditionell uppställning i rader, men uppdelade i olika kvarter av mindre tillhörighetsgrupper efter arbetsuppgifter. Det aktivitetsbaserade kontoret är mer individanpassat genomtänkt och ger ändå en känsla av eget revir inne i den egna gruppen, en viktig psykosocial faktor, förklarar Alexandra Moore.

Målet är att skapa en stolt vi-känsla. De har också fått en gemensam samlingsplats med fikarum, informationsrum, och ett arbetsrum där lite lek som pingis är tillåtet. Här har hon och hennes team fått ta ut svängarna med designen. Exempelvis lampor över borden som visar ett skuggspel på de ljusa väggarna bakom. Sofforna går i mörk rosa och orange och hela rummet utom lekytan har en lila heltäckningsmatta. För den som snabbt behöver tillgång till en dator finns så kallade ”hot-spots” med datorer; sådana som brukar finnas på flygplatser. Även här har personalen separata telefon- och mötesrum, men också ett funktionellt snabb-mötesrum med inbyggda skrivtavlor i väggen och i ett förvaringsskåp som kan rullas undan efter behov.

Aktivitetsbaserat zonindelat minskar stressen

Till sist visar Alexandra Moore det nyaste ombyggda kontoret, avdelningen PD Nordic. Här på Property Development, där endast 10 personer jobbar med affärer på hög nivå, har de önskat och fått ett fullt utvecklat aktivitetsbaserat kontor. De anställda har nu en maximal rörlighet i det öppna kontoret med små zoner för olika ändamål, exempelvis frukost- och business lounge. Precis som på Boende har alla ett eget skåp för sina tillhörigheter. Sticker ut gör kopieringsrummet, som har fått en personlig prägel med färg, dekoration och utsmyckning med privata bilder på barn, djur och intressen. På denna avdelning har NCC satsat på senaste teknik och speciella ytor för dem som kommer och går ofta, så kallade ”networkers”, och platser för administrativ personal som är fasta men ändå roterbara.

– Det har visat sig att man har börjat gå tvärs över gränserna på alla håll och det gör mig jättelycklig.

Alexandra Moore menar att det ibland är nödvändigt att öronmärka vissa zoner för vissa yrkesgrupper i aktivitetsbaserade kontor, för att få bort stressen när alla får sitta var som helst.

– För många valmöjligheter är negativt, du tappar kontrollen, egenkontrollen och tryggheten, säger hon.

FAKTA/Flexibla kontor

I flexibla kontor utnyttjas dagens teknik för att möjliggöra och underlätta de anställdas arbete.

Flexkontor – inga fasta platser och många jobbar utanför kontoret. Alla arbetsplatser fylls inte varje dag så flexkontor har färre platser än antalet anställda. Tomma ytor kan användas till samtalsrum, mötesrum och mötesplatser.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser – inga fasta platser. Skillnaden mot flexkontor är en indelning i zoner för olika aktiviteter med hjälp av passande inredning. I zonen för koncentrerat arbete kan möblerna ha höga och ljudabsorberande kanter som skärmar av. Projektzoner inreds för interaktion och informationsflöde.

Suzanne Vikström

Källa: Kontorslandskap.se