Taigas klimatrum för kundens tester

I Taigas testrum kan kunden själv kolla klädskyddet

I egna klimatrum för kyla, hetta och regn, utvecklar företaget Taiga sina skyddskläder, och kunden är välkommen in. På en hemsida finner kunden tester för sitt personliga skydd.

Det mesta har utvecklats med stöd av arbetslivsforskare.

 

”När fryser du? Beräkna ditt isolationsbehov”.

”Taiga Test Camp, testa din och dina kläders förmåga”.

Dessa erbjudanden finns som flikar på Taigas hemsida, och de är uppbyggda utifrån resultat från internationella standarder och  forskning och utveckling.

Taiga säljer skyddskläder, främst till arbetslivet, och har lång erfarenhet av att skapa kläder som står pall för ett hårt arbetsklimat. Det må vara kyla eller värme, eller regn.

Företaget har tät kontakt med forskare som professor Ingvar Holmér på Centrum för Ergonomi- och Aerosolteknik vid Lunds tekniska högskola. Det har även ett eget laboratorium där det är –30 grader upp till +30 grader, eller där det regnar på testkläderna och testpersonen. Dit in är kunden välkommen.

Klädbehovet

På hemsidan får kunden reda på sina klädesbehov enligt Taiga, som har en stark samverkan med forskare som Ingvar Holmér, Centrum för Ergonomi- och Aerosolteknik vid Lunds tekniska högskola. Där får kunden frågor som hur denne kommer att arbeta, hur kallt det är, vilket vindförhållande som gäller.

Svaret är en beräkning av isolationen och datorn erbjuder ett urval av lämpliga skyddskläder. Valet för kunden kan då bli kläder i olika lager utifrån en tidsberäkning av hur länge man kan vara ute i arbete med den klädseln. Vill man öka tid eller isolering så är det bara att göra andra kombinationer.

 

Torbjörn Uhlin